Aita kaasa: teata kõrvaltoimetest lastel ja raseduse ajal

Ravimiamet alustas kampaaniat suurendamaks teadmisi ravimite kõrvaltoimete teatamise tähtsusest.

Kampaania toimub ajavahemikul 19-23 november ning on osa ülemaailmsest kampaaniast, millega soovitakse tõsta teadlikkust ravimite kõrvaltoimete teatamise tähtsusest lastel ning ravimite kasutamisega seotud võimalikest ohtudest raseduse ning rinnaga toitmise ajal.

2018 a. algusest kuni tänaseni on ravimiametile saadetud 460 teatist võimalike kõrvaltoimete kohta, neist lastel 102 teatist (87 vaktsiinidele).

Kõik ravimi tänaseks teadaolevad kõrvaltoimed on kirjas pakendiinfolehes. Vastavate nähtude tekkimisel tuleks abi küsida arstilt või apteekrilt.

Raseduse või rinnaga toitmise ajal võetavad ravimid võivad mõjutada ka sündimata last. Kui naine vajab sellel ajal ravimit, peab eelnevalt nõu pidama arsti või apteekriga.

Kuigi müügiloa saavad ravimid, mille kasu-riski suhe on soodne, ei ole kõrvaltoimed nende ravimite kasutamisel välistatud. Võimalikke riske tuleb teada ning neist tuleb ravimikasutajale/ravimit vajava lapse vanemale selgitada.

Ravimitest põhjustatud kõrvaltoimed võivad olla väga erineva raskusastme ja erinevate nähtudega. Kõrvaltoimetest teatamine aitab jälgida turustatava ravimi ohutust ja vajadusel võtta kasutusele meetmeid edasise kahju vältimiseks.

Kampaaniat toetab Uppsala kõrvaltoimete keskus – Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheline ravimite kõrvaltoimete keskus, kes tootis kampaania joonisfilmid.

Teatades kõrvaltoimetest saab ravimeid muuta ohutumaks: teata kõrvaltoimest.

Äripäev
19. November 2018, 15:41

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi