Veerand algklassi lastest on ülekaalulised

Ülekaalulisi lapsi on üha rohkem.
Ülekaalulisi lapsi on üha rohkem.Foto: Scanpix
Euroopa laste rasvumise seire raamest TAI poolt koostatud Eesti 2015/16. õppeaasta uuringu raport näitas, et veerand 7-8aastatest lastest on ülekaalulised.

Laste ülekaalulisuse ja rasvumise hindamiseks läbiviidud uuringu välitööd toimusid 2016. aasta kevadel ning valim hõlmas kõiki Eesti üldhariduskoolide 1. klasside õpilasi. Pärast osalemisest keeldunud või muul põhjusel valimist välja jäänud koolide ja õpilaste mahaarvamist jäi lõplikku analüüsi 12 700 õpilast (82%) ja 381 kooli (77%).

Analüüsi kaasatud laste vanus jäi vahemikku 7–8 aastat ja poiste-tüdrukute suhe oli lõplikus valimis 51:49, vastavalt 6502 ja 6198. Ülemäärase kehakaaluga oli 26% kõigist uuritavatest, neist ligi 2/5 rasvunud ehk 10% üldkogumist.

Nii ülekaalu kui ka rasvumise levimus oli suurem poiste hulgas: ülemäärase kehakaaluga tüdrukuid oli 23%, sealhulgas rohkem kui kolmandik rasvunuid (8% üldkogumist), poiste seas oli neid 29%, millest 2/5 rasvunuid (12% üldkogumist). Vanuse ja KMI vahel statistiliselt olulist seost ei ilmnenud, nii 7- kui 8-aastaste hulgas oli ülemäärase kehakaaluga uuritavaid veidi üle neljandiku.

Suuremate keskustega maakondades nagu Harju- ja Tartumaal oli ülemäärase kehakaaluga lapsi vähem, vastavalt 25% ja 24%. Sellest tulenevalt oli ka Põhja- ja Lõuna-Eestis ülekaalulisi ja rasvunuid veidi vähem kui teistes piirkondades. Kõige rohkem ülemäärase kehakaaluga lapsi oli Hiiumaal (37%) ja Läänemaal (35%).

Uuringuga saab täpsemalt tutvuda siin

Äripäev
11. May 2018, 11:55

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi