Isegi väikeses Eestis erineb elanike tervis maakonniti

Kõige paremaks hindavad oma tervist Läänemaa inimesed.
Kõige paremaks hindavad oma tervist Läänemaa inimesed.Foto: Scanpix/PantherMedia
Eesti elanike seas läbi viidud uuring kinnitab, et inimeste tervis ja heaolu on tihedalt seotud maakonna üldise sotsiaalse ja majandusliku olukorraga.

Eestis on tervise ja heaolu vallas regionaalselt suured erinevused, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud maakondlikest ülevaadetest.

"Üldised trendid on sarnased mitmel pool Eestis: oodatava eluea väike kasv viimase 10 aasta jooksul, rahvastiku vananemine, ülekaaluliste ja rasvunud elanike osatähtsuse suurenemine," kommenteeris TAI vanempetsialist Maali Käbin. "Mõningaid edusamme on tehtud õnnetussurmade ning alla 65aastaste elanike suremuse vähendamisel, kuid vigastussuremuse poolest oleme endiselt Euroopas esirinnas," lisas ta.

Kõigis maakondades on erakordselt madal nende hulk, kes söövad piisavalt köögi- ja puuvilju.

Kõige paremaks hindavad oma tervist Läänemaa inimesed, kellest koguni 64% peab oma tervist heaks, kõige kehvemaks aga ida-virumaalased (vaid 28,5%).

Seksuaalsel teel levivad haiguseid (va HIV) diagnoositakse enim Pärnumaal, vähim Hiiumaal.

Kõige rohkem ülekaalulisi täiskasvanuid on Võru- ja Põlvamaal, kõige vähem Harjumaal. Turvatunne on kõrgeim saarte elanikel, madalaim Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Suured on erinevused siseturvalisusega seotud teemades: kuritegevus, kuid ka vigastussurmad, sh tule- ja veeõnnetustes kannatanud. Kokku on ülevaadetes iga maakonna kohta välja toodud 50 erinevat indikaatorit.

Käbini sõnul on inimeste tervis ja heaolu tihedalt seotud maakonna üldise sotsiaalse ja majandusliku olukorraga: milline on tööhõive ja võimalused sissetuleku teenimiseks, millised on osalusvõimalused, kas elukeskkonda tajutakse turvalisena, millised toetavad teenused on olemas ja kättesaadavad.

TAI koostas ülevaated eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste otsusetegijatele ja elanikele lihtsas vormis ülevaade maakonna tervise ja heaolu näitajatest ning pakkuda alusmaterjali maakondade tervise- ja heaoluprofiilide koostamiseks.

"Ülevaated ei ole mõeldud maakondade omavahel pingeritta seadmiseks, vaid maakonna elanike terviseseisundist tervikliku pildi loomiseks. Kuna inimeste tervist ja heaolu mõjutavad kõigis eluvaldkondades tehtavad otsused ja ellu viidavad tegevused, siis planeerimise abivahendina on tervikülevaade hädavajalik kõigile," selgitas Käbin. "Nii riigi tasandil kui ka selleks, et et kohalikud omavalitsused saaksid koostöös kogukondadega kujundada toetavamat elukeskkonda." 

Kõikide maakondade tervise ja heaolu ülevaated leiate SIIT.

 

Äripäev
11. April 2018, 13:42

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi