5 sammu enne ilusüsti

Et ilusüstidest ikka rõõmu oleks, siis tuleks enne salongis tooli istumist uurida teenuseosutaja oskuseid ja jagada ka infot enda kohta.

•   Enne protseduuri tellimist on soovitatav küsida iluteenuse osutaja kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta antud valdkonnas.
•   Tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga.
•   Küsida informatsiooni vastunäidustuste, võimalike ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri. 
•   Informeerida teenuse osutajat oma terviseseisundist (allergiad, kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid, olemasolevad armid, infektsioonid jne).
•   Teavitada teenuse osutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta.

Esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad. Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. Õde või ämmaemand võivad protseduure teostada ainult tegevusluba omava arsti otsuse alusel.

Eelpool nimetatud piirangud on olulised, kuna esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid eeldavad teenuse osutajalt põhjalikke meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast ning inimese füsioloogiast.

Enne protseduuri teostamist peab teenuseosutaja koguma patsiendi anamneesi, hindama objektiivselt tema terviseseisundit, tundma protseduuri vastunäidustusi ning olema valmis võimalike komplikatsioonide korral adekvaatselt reageerima. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Allikas: terviseamet

Äripäev
22. November 2017, 08:05

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi