Üha rohkem diabeetikuid kaotab ka nägemise

Diabeediga seotud nägemisvõime kaotuse juhtumite arv on kogu maailmas murettekitavalt kasvanud.

Kahe aastakümne jooksul, perioodil 1990-2010, suurenes kogu maailmas inimeste arv, kellel diabeet on põhjustanud pimedaks jäämise või nägemiskahjustuse, vastavalt 27 protsenti ja 64 protsenti.
2010. aastal esines igal 52. inimesel nägemiskahjustus ja igal 39. inimesel nägemisvõime täielik kaotus, mille põhjuseks oli diabeetiline retinopaatia - võrkkesta kahjustumine diabeedi tagajärjel.

Teadlaste arvates aitab kogu maailmas sagenevatele diabeediga seotud nägemisvõime kaotuse juhtumitele kaasa nõrk kontroll vere glükoositaseme üle ja ebapiisav juurdepääs silmaarsti teenustele paljudes maailma piirkondades. Toodud andmed saadi analüüsi tulemusena, mille viis läbi ülemaailmne komisjon, kes avaldas hiljuti oma uuringu tulemused internetis ajakirjas Diabetes Care.

Diabeetikute arvu kasvades kogu maailma lõikes suureneb ka võimalus, et üha rohkematel inimestel kujuneb välja diabeetiline retinopaatia ja sellest tulenev nägemisvõime kaotus, eriti juhul, kui nad ei saa või ei järgi vajalikku ravi.

Diabeetiline retinopaatia on silma võrkkesta haigus, mis kahjustab nägemisvõimet diabeedist tingitud kroonilise kõrge veresuhkru taseme tulemusena. Kõrge veresuhkru tase kahjustab veresooni silma võrkkestas - valgustundlikus koekihis, mis asub silma tagaosas.

Kahjustuse süvenedes hakkavad veresooned lekkima ja moonutavad nägemist. Progresseerunud diabeetilise retinopaatiaga inimestel hakkavad võrkkestas kasvama uued ebanormaalsed veresooned, mis põhjustavad täiendavaid kahjustusi ning lõpuks püsivat armistumist, nägemisvõime halvenemist või pimedaks jäämist.

Uuringut juhtinud Floridas Fort Lauderdale'is asuva Nova Ülikooli Optomeetriakolledži dotsent Janet Leasher ütles: "Kahjuks puuduvad diabeetilisel retinopaatial tavaliselt varases staadiumis igasugused sümptomid."
Seetõttu on oluline, et diabeeti põdevad inimesed laseksid oma silmi igal aastal kontrollida, järgiksid silmaarsti nõuandeid ja hoiaksid veresuhkru taseme kontrolli all.
Nõrk kontroll vere glükoositaseme üle ja ebapiisav juurdepääs silmaarsti teenustele
Teadlaste arvates aitab kogu maailmas sagenevatele diabeediga seotud nägemisvõime kaotuse juhtumitele kaasa nõrk kontroll vere glükoositaseme üle ja ebapiisav juurdepääs silmaarsti teenustele paljudes maailma piirkondades.

Fakte diabeetilise retinopaatia kohta
* Diabeetiline retinopaatia on peamine pimedaks jäämise põhjus Ameerika täiskasvanute hulgas.
* Perioodil 2000-2010 suurenes diabeetilise retinopaatiaga ameeriklaste arv 89 protsenti, 4,1 miljonilt 7,7 miljonini.
* Prognooside kohaselt suureneb see arv 2050. aastaks peaaegu kaks korda; arvatakse, et siis esineb diabeetiline retinopaatia 14,6 miljonil ameeriklasel.

Uuringuks viisid teadlased läbi 2010. aasta ülemaailmse uuringu jaoks aastatel 1990-2012 rahvastiku uuringute raames kogutud ja avaldatud andmete metaanalüüsi. Metaanalüüsi korral hangitakse andmeid erinevatest sarnase struktuuriga uuringutest ja analüüsitakse neid nii, nagu pärineks need ühest suurest uuringust.
Teadlased eraldasid ja koondasid diabeetilist retinopaatiat puudutavaid andmeid, et saada ülevaade maailma erinevates piirkondades valitsevatest trendidest, mis on seotud haiguse kui mõõduka ja raskekujulise nägemiskahjustuse või pimedaks jäämise põhjusega.

Nad leidsid, et perioodil 1990-2010 olid Lõuna-Aasia, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Sahara-taguse Aafrika lääneosa piirkonnad, kus diabeetilise retinopaatia põhjustatud nägemiskahjustusega inimeste arv oli kõige suurem, Ida-Aasia, troopiline Ladina-Ameerika ja Sahara-taguse Aafrika lõunaosa aga piirkonnad, kus oli kõige suurem nimetatud haiguse tagajärjel pimedaks jäänud inimeste arv.
Kõige suurem kasv üle 50-aastaste inimeste osakaalus, kelle nägemisvõime kahjustumise põhjuseks oli diabeetiline retinopaatia, toimus Ladina-Ameerika kesk-, lõuna- ja troopikaosas, samal ajal kui üle 50aastaste inimeste osakaal, kes jäid nimetatud haiguse tagajärjel pimedaks, suurenes kõige rohkem Sahara-taguse Aafrika lõunaosas, Ladina-Ameerika lõunaosas ja Sahara-taguse Aafrika keskosas.

Teadlaste sõnul vähenes diabeetilise retinopaatia põhjustatud nägemiskahjustusega inimeste arv pisut Lõuna- ja Kagu-Aasias, Okeaanias ning Sahara-taguse Aafrika ida- ja lääneosas.


Ülemaailmne diabeediepideemia
Uuringut juhtinud Suurbritannia Anglia Ruskini Ülikooli professor ning nägemis- ja silmauuringute keskuse asedirektor ütles: "Võttes arvesse diabeedist põhjustatud nägemisvõime kaotuse murettekitavat leviku suurenemist rohkem kui kahe kolmandiku võrra viimase 20 aasta jooksul, tuleks diabeedi sellisesse ülemaailmsesse epideemiasse suhtuda äärmiselt tõsiselt."
Koos kolleegidega leiab ta, et nende piirkondade poliitikud, kus diabeetilise retinopaatia mõju on kõige suurem, peaksid välja töötama ja rakendama plaane diabeetikutest täiskasvanute nägemisvõime kaitsmiseks, diabeetilise retinopaatia sõeluuringute läbiviimiseks ning diabeetikute vere glükoositaseme ja vererõhu kontrolli tõhustamiseks.
Lisaks sellele tuleks tõhustada jõupingutusi diabeetilise retinopaatia ennetamiseks ja ravimiseks - näiteks laserravi meetodite kasutusele võtmise, steroidide intravitreaalsete süstide ja VEGF (vaskulaarse endoteeli kasvufaktori) vastaste ravimite kasutamise abil.

Äripäev
06. December 2016, 14:25

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi