Ravim aeglustab südamehaiguse kujunemist

Ekspertide sõnul võib see odav ravim aeglustada südamehaiguse kujunemist I tüüpi diabeediga patsientidel.

Newcastle'i Ülikooli teadlased usuvad, et ravimit, mida kirjutatakse tihti välja II tüüpi diabeedi korral, võiksid südamehaiguse väljakujunemise pidurdamiseks regulaarselt kasutada ka I tüüpi diabeediga patsiendid.

Metformiin on odav ravim, mida kasutatakse tihti II tüüpi diabeedi korral veresuhkru taseme alandamiseks, vähendades glükoosi tootmist maksas. I tüüpi diabeediga patsientide korral seda ravimit regulaarselt ei kasutata. Nüüd on aga esmakordselt kliinilise uuringu käigus kindlaks tehtud, et metformiin võib tugevdada patsiendi organismi võimet kahjustatud veresooni parandada, suurendades vaskulaarsete tüvirakkude toimevõimet.

Südamehaigus on diabeetikute hulgas peamiseks kaasnevaks haiguseks, mis põhjustab üle poole kõikidest surmajuhtumitest. Metformiini võib kasutada I tüüpi diabeediga patsientidel selle tüsistuse väljakujunemise riski vähendamiseks. Nimetatud kliinilise uuringu tulemused avaldati ajakirjas Cardiovascular Diabetology. Sellele eelnes põhjalik töö Newcastle'i Ülikooli laboratooriumis, mille käigus uuriti metformiini toimemehhanismi. Mõlemat uuringut juhtis Dr Jolanta Weaver, Newcastle'i Ülikooli diabeedimeditsiini vanemlektor ja Gatesheadi Kuninganna Elizabethi Haigla konsulteeriv audiabetoloog.

Dr Weaver usub, et nimetatud uuring on oluline samm parimate viiside leidmise suunas I tüüpi diabeedi ravi edasiseks parandamiseks. Ta ütles: "Kuna südamehaiguse tagajärjed on diabeetiliste patsientide hulgas mittediabeetiliste patsientidega võrreldes halvemad, püsib vajadus otsida täiendavaid ravivõimalusi. Metformiini võiks kasutada regulaarselt ka I tüüpi diabeediga patsientide korral südamehaiguse väljakujunemise riski vähendamiseks, tugevdades taastusmehhanismi, mille loovad luuüdis toodetud vaskulaarsed tüvirakud. Meie uuring on suur samm edasi, sest sellel võib olla positiivne kliiniline tulem ravivõimaluste parandamise kaudu patsientide jaoks, keda ohustab kõrgem kardiovaskulaarhaiguse risk. See uuring on esmakordselt näidanud, et metformiinil on täiendav kasutegur lisaks diabeedi kontrolli parandamisele, kui seda manustatakse suhteliselt hästi kontrolli all oleva I tüüpi diabeediga patsientidele. Oleme kindlaks teinud, et see ravim suurendab patsientide endi vaskulaarsete tüvirakkude toimevõimet, mis aitab südamehaiguse väljakujunemist vältida või pidurdada. Lisaks sellele näitavad saadud tulemused, et kahjustatud veresoontega seonduvate rakkude arv vähenes, mis kinnitab, et patsientide veresoontes toimus paranemine."

Teadlased uurisid ravigruppi, millesse kuulus 23 inimest vanuses 19-64 eluaastat, kellel oli olnud I tüübi diabeet kuni 23 aastat ja südamehaiguse märke polnud esinenud.
Patsientidele anti metformiini neile talutavas annuses, üks kuni kolm tabletti päevas, kaheksa nädala vältel. Peale selle paluti neil oma insuliinitaset reguleerida, et veresuhkrut ohutul tasemel hoida.
Teadlased mõõtsid patsientide tüvirakke otse veres ja kasvatasid lisaks sellele tüvirakke katseklaasis, vaadeldes nende käitumist. Lisaks sellele viidi läbi ka teise rakutüübi loendus, et hinnata veresoonte kahjustumist.

Lisaks nimetatud ravigrupile osales uuringus ka üheksa samasse vanuserühma kuuluvat patsienti, kes said standardset insuliiniravi, ning 23 tervet isikut vanuses 20-64, kellel diabeeti polnud.
Eksperdid tegid kindlaks, et metformiini saanud patsientide tüvirakud suutsid edendada veresoonte taastumist ja vaskulaarsete tüvirakkude toime paranes.

I tüüpi diabeet on eluaegne autoimmuunhaigus, mis kujuneb välja siis, kui pankreas ei tooda insuliini ning selle tagajärjel tõuseb inimese veresuhkru tase liiga kõrgele. Hinnangute kohaselt esineb see haigus Suurbritannias ligikaudu 400 000 inimesel.

Dr Weaver ütles: "Uuring näitas, et kõik selles osalenud patsiendid vähendasid insuliiniannust pärast metformiini võtmist ning see ei toonud kaasa mingeid tõsisemaid kõrvalmõjusid. I tüübi diabeediga patsientidel võib tekkida soov arutada oma arstiga metformiini lisamise võimalust (kas või väga väikeses annuses) insuliinile, mida nad juba manustavad. Siiski tuleb insuliiniannuse reguleerimisel olla ettevaatlik, et vältida glükoositaseme liiga madalale langemist."
Pilootuuringut rahastas diabeediuuringute- ja tervisefond Diabetes Research and Wellness Foundation ning laiendatud uuringut toetati lõpuks Gatesheadi diabeediuuringute fondist.

Dr Eleanor Kennedy, fondi Diabetes Research and Wellness Foundation teadusdirektor, ütles: "Meie fondil on hea meel, et me rahastasime esmast pilootprojekti, mis võimaldas Dr Weaveril koos kolleegidega selle väikese kliinilise uuringu läbi viia. Tulemused, mis näitavad, et metformiin, mida kasutatakse sageli II tüüpi diabeedi ravimisel, võib avaldada olulist mõju ka I tüüpi diabeediga patsientidele, olid ootamatud. Me loodame, et need tulemused viivad edasi märksa suurema kliinilise uuringu teostamiseni."


Äripäev
02. November 2016, 14:20

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi