Kanepisõltuvus esineb tihti koos mõne teise häirega

PERHi psühhiaatria resident meditsiinidoktor Ants Kase sõnul esinevad psüühikahäire ja sõltuvushäire sageli koos. Erand pole siin ka kanepisõltuvus.

Erinevais uuringuis on leitud, et pea pooltel raske psüühikahäirega patsientidest esineb kaasuvana sõltuvushäire. Samapalju olevat psüühikahäirega patsiente sõltlaste seas.

"Noorte täiskasvanute raske psüühikahäirega patsientide seas on levinuim illegaalne uimasti kanep, mida tarvitatakse sooviga leevendada ärevust, vaigistada meelepetteid ja peletada igavust," rääkis Kask.

Ka meditsiini seisukoht on tema sõnul olnud kannabinoide sisaldavate preparaatide suhtes olnud enam kui 150 aastat pigem toetav. "Alles 20 aastat tagasi kirjutas üks juhtiva meditsiiniajakirja toimetaja, et pikaajaline kanepisuitsetamine ei ole tervisele kahjulik," tõi ta teesides välja varasema seisukoha. "Ikka veel usutakse tihti, et kannabinoidid ei avalda psüühikale negatiivset mõju, ei põhjusta sõltuvust ja võõrutussündroomi teket ei episoodilisel ega ka regulaarsel tarvitamisel," rääkis ta.

Kask tõdes, et sõltuvushäire läheb ühiskonnale kalliks maksma. On arvutatud, et ligi 10% SKPst maailmas kulub sotsiaalsele koormusele, mis on seotud sõltuvushäiretega, nagu suitsetamine, alkohol, narkootikumid jne. "PERHi VI osakonnas me töötame palju patsientidega, kellel esineb sõltuvushäire paralleelselt psüühikahäirega. See on patsientide grupp, kellel on nn kaksikdiagnoos, ehkki neid häireid võib olla rohkem kui kaks," jätkas ta oma praktika kirjeldusega. Ta lisas, et kõik haiged ei pöördu ka ravile. Kanepisõltuvuse puhul näiteks on hinnatud, et pöördunute osakaal on vaid 15%.

Ravilõhe kaksikdiagnoosiga patsientidel on Ants Kase sõnul suur, tihti on nad alaravitud, seda nii Eestis kui mujal maailmas. "Kui ei ravita koos psüühikahäiret ja sõltuvushäiret, pole ka ravitud häire tulemus nii hea," märkis psühhiaater.

Uimastite tarvitamine mõjutab ka järeltulevat põlvkonda, selle kohta tuleb üha rohkem juurde andmeid. "Uimastite tarvitamine ühes põlvkonnas võib põhjustada närvisüsteemi muutust järgmistes põlvkondades," selgitas lektor.

Kitsamalt kanepisõltuvusest rääkides mainis ta, et isoleeritud sõltuvust eriti ei esine. Lisasõltuvuseks võib olla näiteks alkoholi kasutamise häire, mida samuti tuleb ravida, et saavutada parem ravitulemus.

Eesti on tema kinnitusel kanepitarbimise osas jõudnud kuue juhtiva riigi hulka Euroopas. Uuringute järgi on viimase aasta jooksul kanepit tarvitanud 12% noortest vanuses 15-34. "Arvutuste järgi peaks kanepisõltuvuse ravi seega saama Eestis ligi 800 inimest. Baltimaades kahjuks ravile pöördumine on sellest oluliselt madalam," jätkas ta. Palju on aga korduvalt ravile pöördujaid, seega see sõltuvus on raskelt mõjutatav. Euroopa uimastiraporti järgi on kanepisõltuvuse ravi osatähtsus ajas kasvav.

Kask tõi välja muutused sõltuvushäire diagnoosimises Ameerikas kasutatava klassifikatsiooni DSM-5 järgi. Selleks, et diagnoosida kanepikasutamise häiret, on vaja, et kerge häire puhul esineks 2-3 tunnust, mõõduka puhul 4-5 ja raske häire puhul üle kuue kriteeriumi. Pikka aega on usutud, et kanepitarvitajatel ei ole võõrutussündroomi. Neid haigeid ravinud noor psühhiaater rääkis, et siiski võib neil umbes nädal pärast tarvitamise lõpetamist tekkida mitmeid kehalisi ja hingelisi sümptomeid (vt tabel 1 ).

Tähtis küsimus on, kuidas patsienti motiveerida loobuma. See on päris keeruline, sest tarvitajad vaatavad uimastit ohutu asjana ja arvavad, et probleem on teistel. "Kui tal on ikkagi mingid psüühilised kaebused, siis sellel pinnal saab anda juba adekvaatset infot. Paljud ei tea, et kui ka kord nädalas kanepit suitsetada, siis ajus kanep (täpsemalt THC, kanepi aktiivne toimeaine) püsib nädal aega," jätkas Kask. Vähe räägitakse ka aine neurotoksilisusest. Uuringutega on tõendatud, et kanepitarvitajad ei tule enam nii kergelt toime emotsioonide juhtimisega. "Paljud teadlased on kinnitanud, et kanep põhjustab aju talitluses pikaaegseid ja pöördumatuid muutusi. Mida varem alustada, seda sügavamad need on," rääkis Kask. Samuti näitab uuring, et kanepi pidevate tarvitajatel on mitu korda suurem risk olla 40ndates töötu võrreldes nendega, kes on näiteks vaid korra elus kanepit proovinud.

Ravi osas märkis psühhiaater, et peamine võimalus on psühhoteraapias. "Kui patsient veel kõhkleb, siis pole mõtet sellega üle pingutada," lisas ta. Farmakoteraapia osatähtsust on püütud põhjalikult uurida. "Tänu ravimitele keegi päevapealt kanepitarvitamist kahjuks pole lõpetanud, kuid need mõjutavad kaasuvat psüühikahäiret," märkis Kask.

Tabel 1. Kanepist tingitud võõrutussündroomi diagnoosimise kriteeriumid
1.Regulaarse (tavaliselt iga päeb või peaaegu iga päev mitme kuu jooksul) kanepitarbimise katkestamine
2.3 (või enam)  järgnevat sümptoomi tekkivad umbes 1 nädal peale regulaarse tarbimise lõpetamist:
a.Ärritatavus, viha, agressioon
b.Närvilisus või ärevus
c.Unehäired (nt. unetus, häirivad unenäod)
d.Isu või kehakaalu langus
e.Rahutus
f.Alanenud meeleolu
g.Vähemalt üks oluliselt häiriv kehaline vaevus: kõhuvalu, värinad/treemor, higistamine, palavik, külmavärinad või peavalu.

Allikas: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) American Psychiatric Association

Äripäev
28. October 2016, 21:38

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi