Vastsündinud lisatakse ema perearsti nimistusse automaatselt

Sotsiaalministeerium esitas valitsuse istungile tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu, millega vajadusel määrab lapsele perearsti terviseamet, valides lapse ema perearsti.

Kui vastsündinu ema ei ole registreeritud perearsti nimistusse, registreeritakse laps vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel avalduses märgitud perearsti nimistusse või määrab lapsele perearsti terviseamet, seisab seaduse muutmise eelnõus.

Ettepanek seaduse muutmiseks tehakse seetõttu, et lastele oleks tagatud võrdne tervise kaitse. "Seaduse eesmärk on see, et kõikidele lastele oleks tagatud võrdne tervise kaitse ning vanemad saaksid tuge lapse hooldamisel ja kasvatamisel," seisab eelnõu seletuskirjas. "On oluline, et abivajavaid lapsi märgatakse võimalikult vara ning sellekohane info jõuab kiiresti lastekaitsetöötajateni. Teiste riikide kogemus on näidanud, et tervishoiusüsteemil on lastekaitse sekkumist vajavate juhtumite avastamisel oluline roll, kuna enne kooliiga on tervishoiusüsteemil lapsega pidev kontakt."

Ennetav varajane märkamine

Sellega saab tervishoiutöötaja pädevuse nõustada vanemaid vastsündinu hoolduse ja võimalike terviseriskide suhtes, sealhulgas rinnaga toitmine, vastsündinu arengu toetamine, põletikuliste tüsistuste ennetamine (nabaväädi põletik, dermatiit, konjuktiviit jm) ja vigastuste vältimine, aga ka edaspidiste tervisega seotud visiitide täpsustamine. Tervishoiutöötaja võimalikult varajane sekkumine saab olema oluline probleeme ennetav meede. 

Praegu on kõige suurem puudujääk info liikumises - esineb näiteks juhuseid, kus informatsioon vastsündinud lapsest ei jõuagi tervishoiusüsteemini. Kui pere ei taotle ise lapse registreerimist perearsti nimistusse, ei ole perearstil vastsündinu kohta infot. Selliste perede hulka võivad kuuluda aga näiteks riskigrupi pered ja lapsed, kelle puhul varajane märkamine ja probleemide ennetamine on eriti oluline. 

Muudatus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Täpsemalt saab seaduse muutmise eelnõuga ja seletuskirjadega tutvuda siin.

Äripäev
18. October 2016, 16:24

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi