Arste jääb Eestisse üha rohkem

Augusti lõpu seisuga on Eestist väljaspool töötamiseks tarvilikud dokumendid küsinud terviseametilt 50 tervishoiutöötajat, neist 18 arsti ja 24 õendustöötajat.

Väljarände numbrid on langenud viimased neli aastat. Kui 2012. aastal oli välismaale tööle mineku mõtet veeretavaid tervishoiutöötajaid kokku 389, siis edasi 2013. aastal juba 303, 2014. aastal 190 ja mullu 144.

Selle aasta augustikuu lõpu seisuga on terviseametist dokumendid välja võtnud 18 arsti: viis üldmeditsiini arsti, kolm anestesioloogi, kaks perearsti ja psühhiaatrit, üks gastroenteroloog, ortopeed, radioloog, sisehaiguste arst, uroloog ja oftalmoloog. Lisaks neile on välismaal töötamiseks vajaliku tõendi terviseametist küsinud ka kuus hambaravispetsialisti. 

Arstidest enam plaanivad välismaale tööle siirduda õendustöötajad ja augusti lõpu seisuga oli selle tee ette võtta otsustanud 24 üldõenduse esindajat. Valdav osa dokumentidest võeti sel erialal välja esimeses kvartalis. Kõnealuse tõendi on küsinud ka kaks ämmaemandat. Kokku seega 50 tervishoiutöötajat.

Õdede minek pidurdunud

Ehkki õdesid lahkub arstidest enam, on üldkokkuvõttes vähenenud ka nende migratsioon. Aastal 2012 võttis terviseametist välismaal töötamiseks vajalikud paberid välja 209 õde, 2013. aastal 150 õde, 2014. aastal 90 ja mullu kokku 55 üldõenduse eriala esindajat.

“Kui õed-hooldajad näevad, et riik hoolib nende tööst ja panusest, siis nad võib-olla ei lähe välismaale,” põhjendas Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Gerli Liivet septembris Äripäevale antud intervjuus. Ta lisas, et õe palk ja töökoormus on Soomes hoopis teine, ent sinna minek väheneb iga kord pärast seda, kui Eestis sõlmitakse uus palgakokkulepe. “Kui õed-hooldajad näevad, et riik hoolib nende tööst ja panusest, nad mõtlevad äkki ringi. Ka tervisekõrgkooli lõpetajatest väga paljud ei jätka Eestis, kui väljastpoolt tuleb parem pakkumine,” lisas Liivet.

Selleks, et siirduda teise riigi tööturule, peab tervishoiutöötaja taotlema terviseametilt tõendit tema koolituse ja töökogemuse vastavuse kohta direktiivis sätestatule. Ka hinnangut oma reputatsioonile. 

Terviseameti esindaja Iiris Saluri ütles, et tõend kehtib kolm kuud. “Seega, kes tõendi võtab, sel peaks olema tõsi taga,” jätkas ta, et niisama tavaliselt asja ette ei võeta. Reaalselt läheb teise riiki tööle 55-60% tõendi võtnud tervishoiutöötajatest ja terviseameti statistika sisaldab ka korduvalt väljastatud tõendeid, välja arvatud samal aastal korduvaid. Näiteks arst võtab tõendi üldarstina. Residentuuri lõpetades vajab sama arst tõendit eriarstina, et saada välisriigis eriarsti tunnustuse.

Samuti vajatakse korduvat tõendit, kui liigutakse hiljem ühest välisriigist teise. Aastate jooksul on mitmed tervishoiutöötajad võtnud 45 tõendit, aga töökoht on sellele vaatamata Eestis. Mõningatel erialadel osutatakse e-teenust, näiteks radioloogias.

Personalivahendusfirma Attendo pakub Soomes töövõimalusi nii Eesti tudengitele, üldarstidele, paljude erialade eriarstidele ja hambaarstidele ning on hetkel üks suurimaid arstide tööandjaid Soomes.

Uusi arste mõnevõrra vähem

Attendo regioonijuht Kalev Lepp ütles, et suurim osa Attendo arstidest on küll soomlased, aga ka eestlaste arv on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. “Mingil määral on vähenenud uute arstide innukus Soome tööleminemise osas,” jätkas Lepp. “Aga samas on palju kasvanud varasemalt Soomes töötanud Eesti arstide arv, ulatudes juba üle poole meile tööle tulijatest,” lisas ta. Sellest tingituna on ettevõte asunud Eesti tegevusele rohkem panustada ja selle aasta kevadest töötab Eestis kaks uut täiskohalist töötajat.

“Arstid soovivad üha enam personaalset kvaliteetset teenindust, mis arvestab võimalikult palju nende individuaalseid soove Soomes töötamisel ja erialaste teadmiste arendamisel,” ütles Attendo esindaja.

Nii pakutakse arstidele üle lahe võimalikult paindlikke töövõimalusi, näiteks osaajalise graafikuga töötamist. “Kui on soovi, saab töötada ka ainult üks päev kuus,” lisas Lepp. Ka palgatase, kinnitas ta, on püsinud muutumatuna suhteliselt kõrge.

Äripäev
07. October 2016, 15:30

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi