Suitsetamisest loobumine vähendab selja- ja jalavalu

Seljahaigusega seotud aksiaalse või radikulaarse valu vastu ravi saanud patsientidel vähenes pärast suitsetamisest loobumist valu koos invaliidsusnähtudega, näitas teadlaste uuring.

Tugevat seost valu ja suitsetamisest loobumise vahel kirjeldasid nii vanemad kui ka nooremad patsiendid.

"Antud uuringus leiti, et suitsetavad patsiendid kannatasid tugevamate seljaprobleemide all ning et suitsetamisest loobumine oli seotud valu vähenemisega," ütles uuringut juhtinud dr Caleb Behrend Rochesteri Ülikoolist (Rochester, New York).

"Kui patsiendid soovivad tunda end paremini ja elada kauem, on suitsetamisest loobumine hea mõte. Põhiaspekt, mida tasub patsientidele rõhutada, on asjaolu, et suitsetamine ei seostu üksnes suremuse suurenemisega, vaid üha rohkem on ka tõendeid, mis näitavad, et see võib vähendada elukvaliteeti juba ammu enne surma," lisas ta.

Suitsetamine on teadaolevalt seljavalu ja diskihaiguse riskifaktor, kusjuures suitsetamisest loobumine on seotud seljaprotseduuride tulemuste paranemisega ning patsientide enda sõnul ka valu ja invaliidsusnähtude vähenemisega.

Mõju uurimiseks, mida suitsetamisest loobumine valule avaldab, kasutasid teadlased kahe akadeemilise keskuse perspektiivandmebaase. Nad määrasid kindlaks neli patsientide rühma, kellel esines seljahaigusega seotud aksiaalne või radikulaarne valu: mittesuitsetajad (n=2678), suitsetajad, kes olid suitsetamisest loobunud enne uuringuga liitumist (n=1558), suitsetajad, kes loobusid suitsetamisest uuringu ajal (n=259) ning jätkuvalt suitsetajad (n=932).

Patsientide jaotus vanuse lõikes (vähemalt 55, n=2426, või nooremad, n=3001) näitas, et 8,9% vanemast rühmast suitsetasid, nooremas rühmas oli aga vastav osakaal 23,9%. Endiste suitsetajate osakaal oli mõlemas rühmas aga sarnane: vanemas 25,1% ning nooremas 26,1%.

Keskmine järelvaatlusperioodi kestus oli kaheksa kuud (minimaalne üks kuu). Uuringu alguses esines mittesuitsetajatel ja varem suitsetanutel selja- ja jalavalu tunduvalt vähem kui jätkuvalt suitsetajatel ja neil, kes loobusid suitsetamisest lõpuks vaatlusperioodi jooksul (p<0,001).

Kõikides ravi käigus määratud visuaalse analoogskaala (VAS) valunäitudes kirjeldasid suitsetajad märkimisväärselt tugevamat keskmist valu (p<0,001) võrreldes patsientidega, kes ei olnud kunagi suitsetanud või kes olid varem suitsetamisest loobunud. Patsiendid, kes olid suitsetamisest enne uuringut loobunud, kirjeldasid märkimisväärselt kõrgemaid keskmise tugevaima valu näite (p=0,028) ja keskmist valu nädalas (p=0,049), võrreldes patsientidega, kes ei olnud kunagi suitsetanud.

Mõlema vanuserühma patsiendid, kes ravi ajal suitsetamist jätkasid, ei täheldanud valu osas mingeid kliiniliselt olulisi paranemismärke.

"Suitsetamine on seotud elu kvaliteedi ja kvantiteedi vähenemisega. Uuringud on näidanud, et suitsetamisest loobumisega kaasneb kõrgem paranemismäär, patsientide täheldatud valu vähenemine, komplikatsioonide vähenemine, perioperatiivse suremuse vähenemine ning eluea pikenemine," kirjutavad teadlased oma ettekandes.

Dr Michael R. Marks, Norwalki Haigla arstide ja kirurgide president ning AAOSi esindaja, märkis, et nende tähelepanekute põhjal võib kindlamalt öelda, et suitsetamisest loobumine annab lühema aja jooksul paremaid ortopeedilisi tulemusi.

"Paljud inimesed ja arstid arvavad, et kuna nad on juba nii kaua suitsetanud, pole loobumisel enam mõtet. See uuring aga näitab vastupidist. Ka väikestest asjadest on kasu ning kunagi pole liiga hilja," märkis ta.

Äripäev
05. August 2016, 19:36

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi