Gripi kokkuvõte: kas sina kuulusid ka nende 75 000 sekka?

Eestis haigestus lõppenud hooajal grippi hinnanguliselt kuni 75 000 inimest. Võrreldes eelmise hooajaga suurenes grippi haigestunute arv 40% võrra, teavitas terviseamet.

Raske gripi või gripiga seotud pneumoonia tõttu hospitaliseeriti 970 inimest. Haiglaravi vajanud patsientide arv suurenes 45% võrra, sealhulgas 56% võrra kasvas intensiivravi vajanute arv.

Surmajuhtude arv jäi eelmise hooajaga samale tasemel.

Hooaja omapärad:

- ringluses oli üheaegselt ja peaaegu võrdsetes proportsioonides kaks gripiviiruse alatüüpi (A/H1N1pdm2009 & B /Victoria)
- suhteliselt kerge kliiniline pilt ning palju gripile mitteiseloomulikke kliinilisi vorme
- suurenenud hospitaliseerimiste arv
- suurenenud hospitaliseerimist vajanud laste arv vanuses kuni 14 a, mis moodustas 48% kõikidest hospitaliseerimist vajanud patsientidest. Eelmisel hooajal oli see number vaid 30%.

Hospitaliseerimistest

Hooaja algusest kuni märtsini vajasid hospitaliseerimist põhiliselt lapsed. Selle perioodi jooksul hospitaliseeriti 75% kõikidest hospitaliseerimist vajanud lastest.

Olukord hakkas muutuma märtsi teisest poolest, mil hakkas jõuliselt kasvama hospitaliseerimist vajanud vanemaealiste inimeste arv. Viimase 1,5 kuu jooksul hospitaliseeriti 152 vanemaealist patsienti, ehk 57,4 % kogu hooaja vältel selles vanusrühmas hospitaliseeritutest. Üheks põhjuseks on grippi haigestunud laste jätmine vanavanemate hoolde. Näiteks oli juhtum, kus infarktist toibunud vanavanem sattus pärast kontakti palavikuhaigete lastelastega uuesti haigla intensiivravisse ning tema elu päästa ei suudetud.

Kaasuvatest haigustest

Intensiivravisse sattunutest 63 inimesel (ehk 91,3%) olid kaasuvad haigused. Kolm inimest olid (nende endi väitel) eelnevalt terved, kolme inimese kohta andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid.

Kaheksa haigla andmetel suri gripi tõttu 20 inimest. Surnutest 13 (65%) olid vanemaealised, kuus inimest vanuses 29-64, ning üks laps vanuses 14. Kõik gripi tõttu surnud kuulusid riskirühmadesse, kõikidel lisandusid kaasuvad haigused. Kõik olid vaktsineerimata.

Põhjused, mis viisid surmani

- Vaktsineerimatus
- Antiviraalse ravi ebapiisav kasutamine
- Patsientide hiline pöördumine arsti poole

 Täismahus loe gripistatistikat siit.

Äripäev
25. May 2016, 10:50

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi