Vanemad naised surevad rinnavähki noorematest sagedamini

Rinnavähki suremuse vähenemine on kõige visam kaduma eakamate naiste seas.

Rinnavähist põhjustatud suremuse määr elanikkonna hulgas üldiselt ja rinnavähist põhjustatud surma risk uute diagnoosi saanud patsientide hulgas väheneb USA teadlaste sõnul noorte naiste puhul kaks korda kiiremini kui 75aastaste ja vanemate naiste puhul.

Kuigi viimati nimetatud vanusegrupi naistel oli aastail 1980–1984 diagnoosi saanud patsientide seas rinnavähist põhjustatud surma risk kõige väiksem, oli aastaiks 1995–1997 rinnavähist põhjustatud surma risk kasvanud nende puhul suuremaks kui naistel, kes kuulusid vanusegruppi 50–74 eluaastat.

“See viitab võimalusele, et rinnavähi diagnoosimise ja raviga seotud edusammude juures võib olla vanematele naistele vähem tähelepanu pööratud,” märgib Benjamin Smith (Texase MD Andersoni Vähikeskus, Houston) kolleegidega väljaandes Journal of Clinical Oncology.

Hiljutised andmed näitasid rinnavähist põhjustatud surmajuhtumite suhtarvu vähenemist USAs. Kuid vaatamata muutustele rinnavähi bioloogias ja ravis, mille puhul on aluseks võetud vanus, pole seni teada, kas suremus on vanemaealiste ja noorte naiste hulgas vähenenud ühtmoodi.

Võrreldes 1990. aastaga on rinnavähist põhjustatud suremus kogu elanikkonnas 20–49aastaste naiste hulgas vähenenud 2,5%, 50–64aastaste naiste hulgas 2,1%, 65–74aastaste naiste hulgas 2,0% ning 75aastaste ja vanemate hulgas 1,1%.

1980–1997 vähenes korrigeeritud rinnavähist põhjustatud suremuse risk uute diagnoosi saanud patsientide hulgas alla 75aastastel naistel 3,6% aastas, samal ajal kui üle 75aastastel naistel oli see näitaja vaid 1,3%.

Samal perioodil kahanes kümneaastane absoluutne rinnavähist põhjustatud suremuse risk 50–64aastaste naiste hulgas 15,3% (tasemeni 16,6%), ent üle 75aastastel naistel oli sama näitaja üksnes 7,5% (tasemeni 17,4%).

Rolli võis siin mängida suurenenud keemiaravist tuleneva mürgistuse risk, mis toob kaasa annuste vähendamise.


Äripäev
13. April 2016, 12:14

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi