Eestis mõõdetakse ja kaalutakse üle kõik I klassi lapsed

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös WHOga kogub andmeid Eesti algkoolilaste kasvunäitajate kohta. Aprillis ja mais on kavas läbi viia mõõtmised kõigi 1. klassi õpilaste seas.

Uuringu käigus mõõdetakse lapse pikkus, kaal, talje- ja puusaümbermõõt ning esitatakse talle mõned lisaküsimused spordiringides osalemise, kooli tuleku viisi ja hommikusöögi söömise kohta, teatas TAI kirjas koolidele ja lapsevanematele.

Kõik mõõtmised viiakse läbi kas kooli tervishoiutöötaja poolt või vastava koolituse läbinud isiku poolt koostöös kooliõega. Lapsed ei pea mõõtmiseks täielikult lahti rõivastuma. Küll aga palutakse neil mõõtmispäeval kanda kergeid siserõivaid ja võtta mõõtmise ajaks jalast jalanõud.

Laste kasvunäitajate kohta andmete kogumine toimub samaaegselt enam kui 30 Euroopa riigis. Tervise Arengu Instituut analüüsib koolis kogutud andmed koos WHOga. Uuringu tulemused salvestatakse siseriiklikkusse ja WHO rahvusvahelisse andmebaasi. Andmebaas ei sisalda lapse nime ega isikukoodi, registreeritakse vaid sugu ja vanus.

Andmed on konfidentsiaalsed ning neile pääsevad ligi ainult selleks volitatud töötajad.  Uuringu on heaks kiitnud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee. Lapse andmed on olulised usaldusväärsete andmete saamiseks Eesti laste kasvunäitajate hindamisel.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja keeldumise korral saavad lapsevanemad esitada vastava vormi.  See tuleb edastada  klassijuhatajale hiljemalt ühe nädala jooksul, vastasel juhul eeldavad uuringu läbiviijad, et lapsevanem on andnud nii Tervise Arengu Instituudile kui ka WHO-le nõusoleku oma lapse mõõtmiseks ja küsitlemiseks ning tema andmete edasiseks analüüsimiseks üldistatud kujul.Äripäev
06. April 2016, 16:30

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi