MMS gruppi kuulunud perearst Riina Raudsik sai ettekirjutused

Perearst Riina Raudsik.
Perearst Riina Raudsik.Foto: remedyway.ee
Facebookis kemikaali MMS propageerivasse gruppi kuulunud perearst Riina Raudsik pälvis seetõttu eelmisel aastal terviseameti tähelepanu. Tulemusena viidi Jüri Tervisekeskuse suhtes läbi järelevalvemenetlus ja tehti mitmeid ettekirjutusi.

Menetluse raames hinnati tervisekeskuses pakutavate teenuste nõuetekohasust ning see lõpetati Jüri Tervisekeskuse OÜ-le ettekirjutuste koostamisega 21.detsembril 2015. aastal.

Terviseameti järelevalveosakonna vaneminspektori Juta Varjase sõnul tuvastati 23. septembrist – 18. detsembrini läbiviidud menetluse käigus, et Jüri Tervisekeskuse OÜ on läinud vastuollu kolme seadusandliku aktiga:

- Tarbijakaitseseadus § 91 lg 2 , mille kohaselt käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist;
- Rahvatervise seadus § 12 lg 6, mille kohaselt ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil;
- sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ § 14 lg 1, mille kohaselt kantakse tervisekaarti tervishoiutöötaja vastuvõttu iseloomustavad andmed, muuhulgas ka patsiendi objektiivne leid.

Terviseamet tugines oma otsuses ka Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee ja Tartu Ülikooli Peremeditsiinikliiniku hinnangule.

"Ameti poolt läbiviidud järelevalvemenetluse raames selgus, et tervisekeskuse kodulehel propageeritakse teenuseid ning selgitatakse haiguste patogeneesi ning ravimeetmeid viisil, mis erineb üldisest tõenduspõhisest meditsiinipraktikast. Esinesid puudused tervishoiuteenuste dokumenteerimisel,“ loetles Varjas leitud puudujääke.
Ka tuvastas terviseamet, et tervisekeskuse juhatuse liige perearst Riina Raudsik kuulus küll Facebooki internetikeskkonnas MMS (Miracle Mineral Supplement/Miracle Mineral Solution) ja DMSO grupi liikmete hulka, kuid kemikaali MMS ei ole Riina Raudsik kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi.

Mitmed ettekirjutused

Terviseamet tegi Jüri Tervisekeskuse OÜle ka mitmed ettekirjutused, millega kohustati tervisekeskust viivitamatult lõpetama inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivate ideede, arvamuste, veendumuste ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil levitamine; lõpetama teenuse osutamisel tegevused, mille korral ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist ning asuma viivitamatult dokumenteerima kõik tervishoiuteenuse osutamisega, sealhulgas kõrgvererõhktõvega patsientide objektiivsed leiud.
Lisaks ettekirjutusele edastas terviseamet Jüri Tervisekeskusele ka märgukirja, milles juhtis tervisekeskuse tähelepanu sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“.

Vaatamata asjaolule, et tervishoiutöötajate resertifitseerimine on vabatahtlik, soovitas amet tervisekeskusel ka esimesel võimalusel korraldada oma perearstide resertifitseerimine Eesti Perearstide Seltsi juures. Samuti tegi amet haigekassale ettepaneku kontrollida Jüri Tervisekeskuse OÜs osutatavate teenuste vastavust üldarstiabi rahastamise lepingus kehtestatud tingimustele ja kehtivate ravijuhiste järgimist.

Äripäev
11. March 2016, 15:31

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi