Uuringutulemused leevendavad kahtlusi prostatektoomia mõjust silma siserõhule

Jaapanis läbi viidud uuring on näidanud, et silma siserõhk kasvab robotite abil tehtava radikaalse prostatektoomia ajal, mil patsient viibib järsu kaldega asendis, kuid sellega ei kaasne operatsioonijärgsete tüsistuste või nägemisvõime muutuste riski suurenemist.

Varem on tõstatatud kahtlusi, et opereerimisasend, mille korral peab pea asetsema jalgadest 23?45° madalamal, võib kaasa tuua operatsioonijärgseid silmatüsistusi, nagu näiteks isheemilist optilist neuropaatiat.
Kuid Yuko Hoshikawa (Püha Luuka Rahvusvaheline Haigla, Tokyo) tegi koos kolleegidega kindlaks, et kuigi keskmine silma siserõhk suurenes peaaegu kaks korda, olles enne operatsiooni 13,2 mmHg ning operatsiooni ajal maksimaalselt 24,0 mmHg, ei täheldatud operatsiooni järel mingeid märkimisväärseid nägemisteravuse või silmanärvi kiukihi keskmise paksuse muutusi ega muid silmatüsistusi.
Uuring hõlmas 31 patsienti, kellele tehti robotite abil radikaalne prostatektoomia asendis, kus pea paiknes 23° allpool. Operatsiooni keskmine kestus oli 4,57 tundi.
Teadlased mõõtsid iga patsiendi vasakut silma operatsioonipäeval, kui nad ärkvelolekus selili lamasid (algjoon), vahetult pärast anesteesiat seliliasendis, operatsiooni ajal iga tunni järel, vahetult pärast seliliasendisse tagasi viimist ning 30 minutit pärast ärkamist.
Nad leidsid, et vahetult pärast anesteesiat oli silma siserõhk algjoonest märkimisväärselt madalam, kuid tõusis seejärel operatsiooni ajal järk-järgult, saavutades maksimumi 4 tunni järel. Kuid 30 minutit pärast operatsiooni algjoone näit taastus.

Vaja veel uuringuid
Ajakirjas British Journal of Ophthal­mology märgib Hoshikawa koos kolleegidega, et tegemist on esimese uuringuga, mis puudutab silmatüsistusi sellist tüüpi operatsiooni järel.
Nad leiavad, et nende täheldatud silma siserõhu muutusi, mida on märgatud ka ühes varasemas uuringus, põhjustab tõenäoliselt raskusjõust tingitud keskveenirõhu suurenemine, ning neid võib mõjutada ka intraperitoneaalse CO2 absorbeerimine operatsiooni ajal, mis võib koroidaalset verehulka suurendada.
Teadlased märgivad, et nende uuring oli väikese valimi tõttu piiratud ning soovitavad ühtlasi, et uurida tuleks ka silma siserõhu muutuste mõju silmatüsistustele kauem kestva operatsiooni ja äärmuslikuma nurgaga asendite korral. Samal ajal leiavad nad: “Enne robotite abil tehtavat operatsiooni on silmatüsistuste riski arvestades mõistlik saada patsiendi põhjalikul teavitamisel põhinev nõusolek.”
Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikust öeldi, et raske on seda teemat kommenteerida, kuna nende silmaarstid ei ole uroloogilistel operatsioonidel vastavaid silmarõhu mõõtmisi teinud. Samuti ei oska nad kommenteerida prostatektoomia operatsioonilaua kaldeid. “Kaldume arvama, et robotitega prostatektoomiaid Eestis ilmselt üldse ei tehta,” lisati silmakliinikust.

Äripäev
16. December 2015, 13:08

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi