Kuidas kanep noore inimese aju mõjutab?

Kanepiga seoses on levivad mitmeid vääruskumusi ja -hoiakud. Näiteks usuvad paljud ekslikult, et kanep on vähem tervist kahjustav psühhoaktiivne aine kui näiteks alkohol või teised uimastid.

Tegelikkuses on kannabinoidide tarvitamine seotud mitmete lühiaegselt või püsivalt avalduvate tervisele kahjulike tagajärgedega, selgitas Tartu Ülikooli psühhiaatria vanemteaduri, doktor Liina Haring.

Teatud juhtudel võivad kaasneda tajuhäired – näiteks  illusoorsed kujutelmad või meelepettelised elamused, mis võivad esineda koos psühhootilisele häirele omaste mõttekäiguhäiretega.

Haringu sõnul võivad psühhootilised sümptomid aine tarvitamise lõpetamisel ajas taanduda, kuid teatud geneetiliste eelsoodumustega isikutel võib eeskätt noores eas rohke kanepi tarvitamine vallandada kroonilise psühhootilise häire, näiteks skisofreenia avaldumise.

Teadlased otsivad seoseid

Kuidas täpsemalt kanep arenevaid ajusid mõjutab, püüavad välja uurida Tartu Ülikooli teadlased värske teadusprojektiga. Teadlased hakkasid uurima noorte vaimse tervise seisundi, isiksuseomaduste ja eluviiside seoseid uimastitega, eelkõige kanepiga. 

Kanep on ülemaailmselt kõige sagedamini tarvitatav psüühikat mõjustav aine. Kolm aastat tagasi avaldas ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo (UNODC) "Maailma Uimastite Raporti", millest selgub, et maailmas kasutab kanepit mitte-meditsiinilistel eesmärkidel 181,8 miljonit 15–64-aastast inimest.

Tartu Ülikooli psühhiaatria vanemteaduri, doktor  Liina Haringu sõnul on kanepi ja teiste uimastite tarvitamine tõusutrendis ka Eestis elavate noorte seas. Selleks, et kanepist ja teistest psüühikat mõjutavates ainetest tulenevaid probleeme vähendada on Tartu Ülikooli teadlased alustanud teadusprojekti "Ained ja Arenevad Ajud"

Kõigepealt tahavad teadlased selle uuringuga välja selgitada 16–45 aastaste Eesti inimeste vaimse tervise seisundi ja ainete tarbimise ning terviseriskide seosed. Kui tulemused käes, hakatakse uute teadmiste põhjal abivajajatele tõhusaid sekkumisprogramme arendama.

Allikas: ut.ee ja novaator.err.ee

Äripäev
07. December 2018, 11:03

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi