Pooltel Tallinna kooliõpilastest on mingi terviseprobleem

Üks kasvav probleem koolilaste seas on nägemisteravuse langus
Üks kasvav probleem koolilaste seas on nägemisteravuse langusFoto: Scanpix/ PantherMedia
SA Tallinna Koolitervishoid võttis kokku möödunud aasta statistika, millest selgub muu hulgas, et vaktsineerimisest keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel ning ligi pooltel õpilastest on mingi terviseprobleem.

Tervisekontrollides osalesid 16 467 last I, III, VII ja XI klassidest ehk 90% sihtgrupist. Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul oli õpilaste arv, kellel läbivaatuse käigus ei leitud ühtegi terviseprobleemi, 50,5% ehk 8 232 õpilast.

Tendents on aga rasvunud, üle- ja ka alakaaluliste ning nägemisteravuse languse all kannatavate laste osakaalu suurenemisele. Seega paksude laste kõrval tuleb juurde alakaalulisi ja ülikõhnasid koolilapsi.

Koolinoorte terviseprobleemid on enamasti seotud ebatervislike eluviisidega, mis väljenduvad söömisharjumustes, väheses kehalises aktiivsuses, liigses nutiseadmete kasutamises, uimastite tarbimises ja muus riskikäitumises.

Diabeetikuid 15 klassitäis

Kooliõpilaste seas on kasvamas ka krooniliste haiguste esinemissagedus. Nii näiteks lisandub igal aastal 40-50 I tüüpi diabeedi (T1D) diagnoosiga õpilast, kellest suurem osa on 10-14aastased.

2017. aastal oli Tallinna koolides I tüüpi diabeedi diagnoosiga õpilasi 300 ringis ehk umbes 15 klassitäit lapsi, kellest paljud vajavad kooliõe poolt diabeedi-spetsiifilist meditsiinilist tugiteenust. Kooliõe toetus ja tugisüsteemi olemasolu on kõigile kroonilise haigusega õpilastele tema igapäevaeluga toimetulekuks ülioluline.

Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks on vajalik, et vaktsineeritakse võimalikult rohkem inimesi, sest laiaulatuslik immuuntaust takistab viiruste ringlust. Tõnis Mölderi sõnul tehti aasta jooksul vaktsineerimisi 6 925 õpilasele. See on 13,9% õpilaste koguarvust, mis on 2016. aastaga samasugune. Kokku oli möödunud õppeaasta jooksul 751 vaktsineerimisest keeldumist, mis näitab, et keeldumiste arv püsib kõrgel tasemel.

 

Äripäev
18. April 2018, 12:57

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi