Ravimiameti esindaja: jutud HPV vaktsiini ohtlikusest ei vasta tõele

Järgmisest aastast algab riiklik vaktsineerimine inimese papilloomviiruse vastu 12–14 aastastele tüdrukutele. Sellega koos ilmuvad välja ka vaktsiinivastased, kelle väitel põhjustab vaktsiin viljatust, halvatust ja ka surma.

Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul ei ole mitte üheski kliinilises uuringus ega ka turustamise järgselt HPV vaktsiinidel ilmnenud pärssivat toimet viljakusele, kirjutas Postimees Tervis

2013. aastal avaldati 6 juhtu enneaegsest munasarjade puudulikkusest, mis ilmnes neljavalentse HPV vaktsiini manustamise järgselt. Samas põhjuslik seos vaktsiini ja haiguse vahel ei leidnud tõestamist, esines vaid ajaline kokkulangevus. "Vaktsiini kasutamise ajal ei ole munasarjade puudulikkuse esinemissagedus suurenenud vaatamata sellele, et HPV vaktsiine kasutatakse teismeeas tüdrukutel väga suures ulatuses juba üle 10 aasta," sõnas Laius. "Üksikjuhtude põhjal, mida kirjanduses avaldatakse, ei saa teha põhjapanevaid järeldusi. Praeguste teadusandmete alusel ei ole põhjust HPV vaktsiine süüdistada viljatuse põhjustamises," sõnas Laius.

Tema sõnul ei saagi väga täpselt esitatud väiteid kommenteerida, sest nagu vaktsineerimist kritiseerivad sõnavõtud enamasti, ei ole ka selle puhul viidatud, kust säärased andmed pärinevad. "Võimalik, et väited pärinevad loomuuringute andmetest, kus rottidele ja hiirtele manustati pikaajaliselt suurtes annustes vaktsiinis sisalduvat stabilisaatorit, polüsorbaat 80. Need andmed ei ole ülekantavad inimestele, sest inimorganism on näriliste omast erinev ning vaktsiinis sisalduva stabilisaatori kogus on väga väike ja kahe annusega saadav kogus jääb allapoole igasugust ohtlikkuse piiri," sõnas Laius.

Loe edasi algallikast.

Äripäev
22. November 2017, 10:44

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi