Haigekassa lõpetab Niine Nahakliinikuga lepingu

Niine Nahakliiniku omanik Raul Niin.
Niine Nahakliiniku omanik Raul Niin.Foto: Meeli Küttim
Haigekassa viis tuntud erakliinikus Niine Nahakliinik läbi kontrolli ja otsustas seoses topeltarvete esitamisega lõpetada nendega ravilepingu.

Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg ütles, et tänaseks on suurem osa Niine Nahakliiniku kontrollist lõpetatud, kontrollakt raviasutusele on vormistamisel. Lisaks on haigekassa kontrolli vahekokkuvõtte edastanud ka politseile.

Kontrolliks kasutati kahte erinevat kontrollimeetodit.

"Esiteks küsisime partnerilt tasulise teenuse ja ravijärjekorra andmeid, et võrrelda neid haigekassa andmebaasis olevate raviarvete infoga," rääkis Liis Hinsberg. Vastavalt õigusaktidele peab haigekassa lepingupartner pidama eraldi järjekorda haigekassa poolt hüvitatavatele raviteenustele ja kliiniku enda tasulistele teenustele.

"Läbi vaadatud dokumentide maht oli väga suur, mistõttu võttis ka kontrolli läbi viimine ja järelduste tegemine aega, osaliselt on tegevused veel käimas," jätkas Hinsberg.

Kontrolliti kolme aasta perioodi raviarveid ja järjekordade aruandeid (s.o aprill 2014 – mai 2017).

Valdava enamuse patsientide puhul näitasid dokumendid, et tasulisi teenuseid ja haigekassa poolt hüvitatavaid teenuseid oli osutatud erineval ajal ehk et mitte sama ravijuhu raames. Paarsada raviarvet olid sellised, kus haigekassale esitatud arve kuupäev ning inimesele esitatud tasulise arve kuupäev ühtisid – nende osas toimub täiendav uurimine.

Teiseks kontrollis haigekassa nende poole pöördunud inimeste kaebuseid.

"Inimestelt tulnud individuaalsete pöördumiste osas oleme läbi vaadanud 90 pöördumist, kus inimesed olid teadlikult käinud tasulisel vastuvõtul ning kliinik ei olnud neid ka informeerinud võimalusest saada nahaarsti teenust haigekassa kindlustuse alusel," rääkis haigekassa esindaja. Sellegipoolest oli kliinik esitanud ka haigekassale arve.

"Kõikide nende juhtumite puhul ei olnud need inimesed registreeritud haigekassa poolt hüvitavate teenuste järjekorda, teenust oli osutatud tasulise vastuvõtu käigus," ütles Hinsberg. "Seega oli haigekassale arve esitamine alusetu, mistõttu oleme esitamas asutusele 3400 euro suuruse nõude 96 raviarve osas," lisas ta.

Et inimeste kaebusi on laekunud jooksvalt suve jooksul, on menetluses veel pöördumisi.  

Kontrolli lõplik kokkuvõte saab valmis orienteeruvalt kuu pärast. "Küll aga saab juba täna öelda, et kliiniku poolt meile esitatud andmetes on vastuolusid ja osad andmed on ebakorrektsed. Kliinik ei ole pidanud korrektselt eraldi järjekorda tasulistele teenustele ja haigekassa hüvitatavatele teenustele," sõnas Hinsberg.

Niine Nahakliinikuga lõpetatakse poolte kokkuleppel leping ning meile esitatud andmete korrektsust saab edasi uurida politsei.

Ebakorrektsete andmete esitamist ja järjekordade pidamist uurib haigekassa Hinsbergi kinnitusel veel edasi.

"Me viime veel sel poolaastal läbi kogu ambulatoorse dermatoveneroloogia (nahaarsti vastuvõtt) eriala analüüsi ja ravidokumentide kontrolli 2018. aasta esimesel poolaastal," lisas ta. Kontrollitakse kõiki partnereid, kes eriala osutavad, mitte ainult erakliinikuid.

Äripäev
07. September 2017, 15:06
Vaata EST või RUS arhiivi