Koolieelik saab enim viga omaenda kodus

Enamikku väikelastega juhtuvaid tahtmatuid vigastusi kodus on võimalik ennetada, kui muuta nii lastevanemate kui ka tervishoiutöötajate lähenemist probleemile.

Traumad ja tahtmatud vigastused on jätkuvalt üks peamistest surma ja invaliidsuse põhjustajatest vaatamata sellele, et elukeskkond muutub järjest turvalisemaks. Kui kooliealised lapsed on enim ohustatud liikluses toimuvatest õnnetustest, siis kodu on see koht, kus juhtub kõige enam õnnetusi eelkooliealiste lastega. 

Vigastused ja nende tekkimist soodustavad riskifaktorid

Kodus väikelastega juhtuvad õnnetused on peamiselt seotud laste füüsilise ja kognitiivse arenguga. Vigastusteks on tavaliselt kukkumised, kokkupõrked, hammustused, uppumised, lämbumised, põletused ja mürgistused.

On mitmeid põhjuseid, miks lastega juhtub kodus õnnetusi, ja need on kõik omavahel seotud. Rolli mängivad nii vanemate teadvustatud kui ka teadvustamata käitumine ja nende teadmised ning varasemad kogemused. Väga tugevaks mõjuriks on pere sotsiaalmajanduslik taust, eriti siis, kui kasvatatakse last üksikvanemana.

Oluline ohu põhjus väikelapse eas on lapse järjest suurenev liikuvus, mis annab talle võimaluse rahuldada oma uudishimu ümbritseva maailma suhtes.

Lastevanemate hooletus, kas teadvustama või teadvustatud, on veel üks riskifaktoreid õnnetuste tekkimisel. Aastal 2009 Kreekas läbiviidud lapsevanemate küsitlusest tuli selgelt välja, et peaaegu 65% vastanutest ei rakendanud piisavalt või tõhusalt neile teadaolevaid ennetusabinõusid laste vigastuste vältimiseks.

Ühendkuningriikides läbiviidud uurimusest selgus, et lisaks eelpool mainitule on vanematel raskusi otsustamisega, millal täpsemalt rakendada erinevaid strateegiaid, kas ennetavalt või paralleelselt lapse arenguga. 

Vanemad mainisid, et tegelikult on lapse ohutuse tagamise ja tema maailma tundmaõppimise vahel tasakaalu leidmine äärmiselt raske – ühelt poolt tahetakse tagada lapsele ohutus, teisalt ei taheta piirata lapse arengut.

Ennetusviisid ja nende viimine lapsevanemateni

Kõige efektiivsem strateegia vigastuste ennetamiseks kodudes on ohuallikate eemaldamine käeulatusest, adekvaatne järelvalve ja turvavarustuse kasutamine. Samuti peaksid vanemad hoolikalt planeerima oma tegevust laste juuresolekul, arvestades, et tegevuse matkimine on üks viisidest, kuidas lapsed õpivad maailmaga toime tulema.

Artikkel tugineb Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kaitstud lõputööl “Eelkooliealiste laste kodused tahtmatud vigastused ja nende ennetamine”.

 

Äripäev
09. June 2017, 16:46

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi