Pea 2 naist päevas saavad selle kurva diagnoosi

Rinnavähki haigestumine on jätkuvalt tõusutrendis kogu Euroopas. Ka Eestis on paraku sama suund: kui aastal 2000 registreeriti 546 rinnavähi esmasjuhtu, siis alates 2010. aastast on Eestis rinnavähi esmasjuhte igal aastal olnud juba üle 700.

Rinnavähi puhul on väga oluline haigus varakult avastada. Selleks tuleb enda tervisesse hoolikalt suhtuda, sõeluuringutel osaleda või mure korral rinnakabinetti külastada.

Regionaalhaiglas töötab juba viiendat aastat rinnakabinet, kuhu on oma murega oodatud naised kõikjalt Eestist, tuleb vaid võtta suunav saatekiri.
Rinnavähki haigestumine on jätkuvalt tõusutrendis kogu Euroopas. Ka Eestis on paraku sama suund: kui aastal 2000 registreeriti 546 rinnavähi esmasjuhtu, siis alates 2010. aastast on Eestis rinnavähi esmasjuhte igal aastal olnud juba üle 700.

Rinnavähi diagnoosiga naiste 5 aasta elulemus on 82%, Ida-Euroopas 74% ja 85% Põhja-Euroopas.

Eestis on meil naiste elulemuse parandamiseks palju veel ära teha. Rinnavähki suremus on endiselt tõsine probleem, mille lahendamine eeldab selle haiguse varase avastamise parandamist ning edusamme ravi korraldamisel ja uuringute kättesaadavuse tagamisel.

Eesti vähistatistikud doktor Kaire Innos ja tema kolleeg Tiiu Aareleid märgivad oma artiklis „Vähielulemuse suurenemine Eestis aastatel 2010–2014 jätkub“ (Eesti Arst, 2016) rinnavähi suhteliselt väikese elulemuse peamise põhjustena sõeluuringul avastamise väikest osakaalu tingituna vanuselisest liiga kitsast ja ravikindlustuseta naisi mittehõlmavast sihtrühmast ning naiste väikest osalusaktiivsust.

Uued juhised veel ei kehti

2016. aasta novembrikuus avaldati Euroopa Komisjoni egiidi all toimiva ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) poolt värsked juhised rinnavähi sõeluuringuks.

? Kaebusteta naistele vanuses 45 kuni 49, kes ei kuulu riskigruppi, soovitatakse mammograafilist sõeluuringut. See on nn tingimuslik soovitus (conditional recommendation).

? Kaebusteta naistele vanuses 50 kuni 69, kes ei kuulu riskigruppi, soovitatakse mammograafilist sõeluuringut tugeva soovitusena.

? Kaebusteta naistele vanuses 70 kuni 74, kes ei kuulu riskigruppi soovitatakse mammograafilist sõeluuringut tingimusliku soovitusena.

Mitmes ELi riigis alustatakse sõeluuringutega alates 45. eluaastast. Samuti on naistel võimalik mammograafilisel sõeluuringul käimist jätkata ka vanemas eas. Meil on sõeluuringu sihtgrupp EL riikidest kitsam.Välja kutsutakse kahe aasta tagant vaid 50–62aastaseid naisi. 

Kuidas see tulemusi mõjutab? Ühe aasta tagasi avaldatud teadusartiklis tuuakse välja, et rinnavähisuremus on Eestis statistiliselt oluliselt vähenenud ajavahemikul 1984–2012 ainult 50–59aastastel naistel. Vanematel naistel suremuse tase püsib.

Äripäev
26. May 2017, 15:20

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi