Sõeluuring leiab ka naisele märkamatu vähialge

Eestis kutsutakse ravikindlustusega naisi rinnavähi sõeluuringule juba 16 aastat. Võrreldes algusaegadega on naiste osalus sõeluuringul pidevalt kasvanud, paranenud on ka teadlikkus rinnavähist.

Täna saab väita, et rinnavähi sõeluuring Eestis töötab hästi. Kui ülemaaline osalus ei ole veel 60% täpselt jõudnud (2016. aastal osales 58,6% kutsutud naistest), siis maakondades, kus töötab mammobuss (s.h kuues Lõuna- ja Kesk-Eesti maakonnas SA TÜ Kliinikumi kureerimisel, toim) on naiste osalus igal pool üle 60%: näiteks Jõgevamaal 67,5%; Võrumaal 66,1%. Eesmärgiks on siiski saavutada 75%-line osalus, mis tegelikult võib kohati olla juba käes, kuna paljud sõeluuringu aastakäigu naised käivad rinnauuringul saatekirjaga.

Praegu on Eestis põhiprobleemiks liiga väike kutsutavate sihtrühm – 2017. aastal vaid 50–62aastased naised. Minimaalselt peaks sõeluuringule kutsutama 50–69aastased naised. Edumeelsemates maades (Soome, Rootsi jne.) kutsutakse suuremates keskustes sõeluuringule naisi vanuses 40–75 eluaastat. See sõltub muidugi ühelt poolt majanduslikest võimalustest, kuid ka poliitilisest tahtest.

On siiski väike lootus, et järgmisel aastal võib olukord Eestis paraneda, kuna sotsiaalministeeriumi juures on moodustamisel vastav komisjon. Lisaks ei kutsuta praegu sõeluuringule ravikindlustamata naisi (hinnanguliselt 7 –12% sihtrühmast). Selle probleemi võiks lahendada uus rahastamismudel ehk ressurss otse riigieelarvest.

Vähki leitakse rohkem varases järgus

Põhiline erinevus sõeluuringul ja kliiniliselt (rinnakaebustega naistel) avastatud rinnavähkide osas on see, et sõeluuringul avastatakse kordades rohkem rinnavähki varases staadiumis (kliiniliselt ca 25%; 2016. a kliinikumis skriiningul lausa 85%). See omakorda määrab paljuski naiste edasise saatuse – varaselt avastatud rinnavähiga naised on võimalik täna terveks ravida. Kliinikumis viimasel 10 aastal ravitud varase rinnavähiga naiste viie aasta elulemus on 100%. Samas on hilisemas staadiumis avastatud rinnavähiga naiste paranemislootused vaatamata intensiivsele (ja sageli väga kallile) ravile vähemtõenäolised, rääkimata elukvaliteedi langusest ravi ajal.

2016. a diagnoositi kliinikumis esmane rinnavähk 233 naisel. Neist sõeluuringul diagnoositi 32 juhtu (13,7%). Sõeluuringu osakaal oleks kindlasti suurem, kui sihtrühma laiendataks.

Salakaval tõbi

Rinnavähk (nagu ka paljud teised pahaloomulised kasvajad) on väga salakaval haigus. Oma varases arengujärgus ei tekita see mingeid kaebusi ega ole katsudes rinnas tunda. Seetõttu naistele soovitatav rindade eneseuuring on küll vajalik, et tekkivaid kliinilisi muutusi võimalikult varakult avastada (naised tunnevad ise oma rindu kõige paremini), kuid rinnavähi suremusele see olulist mõju ei avalda, kuna varane rinnavähk ei ole katsudes tunda.

Ligi 70% naistest, kes pöörduvad arstile rinnakaebustega, kurdavad rindade valulikkust või valulikke “tükke” rindades. Rindade valulikkus, samuti valulikud “tükid”, mis tekivad ja kaovad, sõltuvalt tsüklist ja on väga harva seotud rinnavähiga. Samas tuleb erilist tähelepanu pöörata uutele valututele “tükkidele”, mis ei kao pärast menstruatsioontsükli lõppu, vaid isegi suurenevad. Just need on valdavalt vähid, kuid nendega sageli arstile ei pöörduta, kuna need valu ei tee.

Seetõttu ongi eriti oluline osaleda regulaarselt (2aastase intervalliga) sõeluuringul, et avastada rinnavähki varases (prekliinilises) staadiumis. Tasub korrata, et sõeluuring on Eestis ravikindlustatud naistele tasuta.

Lisaks võiksid kõik naised juba 25–30aastaselt koos perearstiga analüüsida personaalset rinnavähi riski. See hõlmab nii geneetilist fooni (rinnvähi esinemine lähisugulastel), arengulisi iseärasusi kui ka käitumismustreid (toitumine, füüsiline aktiivsus jne). See aitaks edaspidi kergemini otsustada, kui sageli ja millistel uuringutel peaks osalema (kõrge riski korral juba sõeluuringueelses eas). Lisaks annab sõeluuringul osalemine võrreldes mitteosalemisega teatava psühholoogilise kindlustunde, et ollakse omalt poolt teinud midagi oma tervise heaks.

Äripäev
23. May 2017, 16:35

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi