EMO arst kinnitab: nädalavahetusel tuleb haiguslehte alustada EMOs

Lääne-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja doktor Anþela Popova kinnitas, et nädalavahetusel haiguslehte vajavaid patsiente vaadatakse võrdselt teiste EMO patsientidega.

Kajastasime paari patsiendi lugu, kellel ei õnnestunud nädala alguses vormistada haiguslehte tagantjärgi nii, et see oleks alanud nädalavahetusel. Põhjuseks asjaolu, et nädalavahetusel haiguslehe alustamiseks tuleb patsiendil külastada EMOt. 

"Kui inimene haigestub nädalavahetusel ning soovib haiguslehte, tuleb tõepoolest pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, kus haigestumine fikseeritakse.“," kinnitas ka Lääne-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja doktor Anþela Popova. 

EMOs vaadatakse patsient läbi, tehakse vajalikud uuringud, teda konsulteeritakse ning dokumenteeritakse läbivaatus ning selle alusel saab avada haiguslehe.

"Niisuguseid patsiente ei tule meile küll massiliselt, kuid aeg-ajalt meie poole sellise murega siiski pöördutakse. Tegeleme nende patsientidega täpselt samamoodi nagu teiste EMO-sse pöördunud patsientidega," rääkis Popova.

Kergemate hädadega patsiente ära ei saadeta 

"Meedias levib väärarusaam, et kergemate terviseprobleemidega patsiente hakatakse EMO-dest ilma läbivaatuseta ära saatma. Niisugust kokkulepet haiglatel ja tervishoidu koordineerivatel asutustel ei ole olnud. Ühtki abi vajavat patsienti ei saadeta EMOst ära," kinnitas Popova.

Tema sõnul seisneb erinevate asutuste koostöö hoopiski selles, et anda patsientidele rohkem informatiooni, kust neil on võimalik terviseprobleemide korral abi saada.

"Selleks oleme välja töötamas infomaterjale ja juhendit patsientidele, milliste haigusnähtude puhul tuleb pöörduda perearstikeskusesse ja millistel puhkudel EMO poole või kutsuda kiirabi," selgitas Popova.

Lahenduseks oleks valveperearst

Selge on see, et kui haiguslehte vajaval patsiendil on kergemad haigusnähud, võib juhtuda, et ta peab EMOs pikemalt ootama.

"Et vältida patsiendi pikka ootamist ning samal ajal vähendada EMOde koormust, oleks üheks võimalikuks lahenduseks see, kui nädalavahetuseti pakutaks valveperearsti teenust," tegi Popova omapoolse ettepaneku.

"Valveperearst võiks töötada kasvõi osalise tööajaga, kuid patsient saaks sinna haigestumise korral oma murega pöörduda ning saaks sealt perearsti tööajavälisel ajal abi," leidis EMO juht.

Äripäev
13. April 2017, 15:02

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi