Kui suur hakkab olema kahjutasu ravivea eest?

Sotsiaalministeerium on valmis saanud esialgse variandi arstilike vigade eest kahjude hüvitamise kohta. Kui palju selle kaudu kahjutasu võiks olla ühe juhtumi eest?

Juriidilises keeles hakkab olema tegemist tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku kutsekindlustusega, täpsemalt mittesüülise vastutuskindlustusega. Eraldi asutuse kaudu, oma eelarvest menetletavad juhtumid vähendaksid kohtulugusid, aitaksid patsiente ja võimaldaksid ka arstidel ja haiglatel ravivigasid kartmatult raporteerida.

Sel nädalal kooskõlastamisele läinud eelnõu seletuskirja järgi on ametnike arvutused tehtud tuginedes Soome kogemusele. Soomes makstakse aastas hüvitist ligikaudu 2400 juhtumi eest ning keskmiseks hüvitise suuruseks on 16 000 eurot. Rootsis näiteks on hüvitatud taotlusi 2015. aastal umbes 6000, keskmine hüvitatava juhtumi kulu 13 500.

Kohandades arvandmeid Eesti rahvaarvu ja elatustasemega, on siin eeldatav hüvitamiste arv aastas kuni 500 juhtu ja keskmine hüvitise suurus 4000-5000 eurot. Esimestel aastatel ennustatakse aga väiksemat kaebuste arvu ja kulu neile.

Lätis taoline riskifond juba tegutseb ja 2014. aastal esitati alla 100 avalduse, millest hüvitati kolm. Tõsi, eelmisel aastal hüvitati juba pea iga neljas taotlus kokku üle 200 taotlusest. Lätis on kehtestatud piirmäärad mittevaralise kahju hüvitamiseks patsientidele 142 290 eurot ja  varalise kahju hüvitamiseks 28 460 eurot (hüvitatakse vaid protseduurid ja ravimid, mis on vajalikud tekkinud kahju tõttu).

Millisest probleemide mahust ikkagi on jutt?

Kliinikumi vanemkirurg Marko Murruste analüüsis eelmisel sügisel Eesti patsientide ohujuhtumeid. Selle kohaselt menetlustüsistuste tõenäolist arvu Eestis prognoosida ei saa. 

Kõige suurem risk nende tekkeks on invasiivses meditsiinis, eriti kirurgilistel operatsioonidel. Arvestades seda, et Eestis tehakse orienteeruvalt 100 000 operatsiooni aastas ja on teada rahvusvahelisest statistikast, et sõltuvalt operatsioonide keerukusest esineb menetlustüsistusi 3-30% juhtudest, siis võib tõepäraste andmete laekumise korral kalkuleerida kirurgilistel erialadel vähemalt 5000–20 000 juhuga aastas. Prognoositav vahemik on nii suur seetõttu, täpsemad andmed operatsioonide täpse statistika kohta polnud talle kättesaadavad. Vähemalt 5-10% tüsistunud juhtude osakaalu kinnitab tema sõnul ka TÜ Kliinikumi ja PERHi viimase 1-2 aasta statistika.

 

Äripäev
16. February 2017, 16:35

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi