Uuring: 16% meesarstidest Eestis suitsetab

Arstide suitsetamine on aastatega tunduvalt vähenenud, kuid ikkagi suitseab 16% meesarste, leidis oma oma magistritöös rahvatervishoiu eriala magistrant Liis Lohur.

Uuringu aluseks on 2014. aasta postiküsitlusuuringu. Uuringusse kaasati tervishoiutöötajate registrisse kantud ja töötavad arstid ja hambaarstid. Valim oli 5666 inimest, vastamismäär oli 53,1%. Valmisse kuulusid kuni 65-aastased töötavad arstid, mehi oli 409 ja naisi 1930.

Tulemused: meesarstid suitsetavad märksa rohkem

Suitsetamise levimus oli meesarstide hulgas 16,2% (2014. aastal)  ning on aastatega tublisti langenud. Varasemates uuringutes on see suitsetamise levinus meesarstidel olnud 42% (1978. aastal), 41,5% (1982. aastal) ning 24,9% (2002. aastal)

Tuntavalt on vähenenud ka naisarstide sitsetamine - viimase uuringu järgi oli see 6,4% (2014. aastal), varasematel uuringutel olid need näitajad 20% (1978. aastal), 15,4% (1982. aastal) ning 10,8% (2002. aastal).

Ametite üldises võrdluses suitsetamine oluliselt ei erinenud - hambaarstid ja eriarstid suitsetavad mõnevõrra rohkem, kui perearstid.

Uuriti ka, kui tihti küsitakse patsientidelt suitsetamisharjumuse kohta. Leiti, et kõige rohkem küsivad patsiendilt selle kohta perearstid ja mittesuitsetajad arstid.

Samuti hindasid arstid enda teadmisi ja valmisolekut patsiendi suitsetamisest loobumise nõustamisel - kõige enam on selleks valmis perearstid, kõige vähem hambaarstid.

Peamised tegurid, miks ei ole arstidel aega pöörata tähelepanu patsiendi suitsetamisest loobumisele: ajapuudus ja uskumus/arvamus, et patsiendi suitsetamist ei suudeta mõjutada, samuti, et ei soovita sekkuda patsiendi privaatsusesse.

Suitsetamine aina väheneb

Enne II maailmasõda oli arstide suitsetamise tase kõrgem tavasuitsetajatest. Aja möödudes hakkasid arstid terviseriske mõistma ja arstide suitsetamine hakkas vähenema, rahva hulgas vastupidi muutus suitsetamine levinumaks.

Enamikes arenenud riikides on hakanud ka rahva hulgas suitsetamine vähenema.

Arstide suitsetamist on uritud neljal korral -1978, 1982, 2002 ja lisaks käesoleva uuringu tulemus.

Magistritöö sellel teemal on leitav siit:

Äripäev
02. February 2017, 13:09

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi