Millal perearst tuleb sulle koduvisiiti tegema?

Perearstid teevad järjest vähem koduvisiite. Millisel juhul ja kas üldse peab perearst inimese juurde koduvisiiti tegema?

Küsimustele vastab terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna spetsialist Kaidi Usin.

1. Millisel juhul peab perearst või pereõde haige inimese juurde koduvisiiti tegema?

Perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad teevad perearsti teeninduspiirkonnas üldarstiabi osutamisel nimistu patsientidele vajadusel koduvisiite. Koduvisiidi vajaduse otsustab perearst ja koduvisiiti võib teha ka pereõde. Seega peaks kindlasti perearstiga läbi rääkima ja selgitama, milline on patsiendi seisund ja koos leidma kõige sobilikuma lahenduse.

2. Kui patsient ei ela perearsti teeninduspiirkonnas, kas siis on ta kohustatud koduvisiiti tegema?

Perearst ei ole kohustatud tegema koduvisiiti nendele nimistu patsientidele, kes ei ela tema teeninduspiirkonnas.

3. Mida sel juhul soovitate teha?

Kui patsient ei ela perearsti teeninduspiirkonnas, on võimalik avalduse alusel perearsti vahetada. Tallinnas on võimalik valida nii Tallinna linna kui ka linnaosapõhise teeninduspiirkonnaga perearste.

4. Kui inimene on väga nõrk ega suuda vereproovi andma tulla, kuid samas on see vajalik, siis kuidas saab koju kutsuda koduõenduse töötaja?

Patsient ja perearst peaksid leidma koos kõige sobilikuma lahenduse tulenevalt patsiendi seisundist ja võimalustest. Samuti on piiratud kodustes tingimustes erinevate protseduuride teostamise ja analüüside andmise võimalused ning patsiendil on ikkagi vaja pöörduda perearstikeskusesse või haiglasse. Kui patsiendil puudub oma transpordi võimalus, siis on vajalik kaasata ka kohalik omavalitsus, kes aitab vajadusel sotsiaaltranspordiga.

5. Kuidas koduõendusele suunamine täpsemalt käib?

Koduõendusteenusele suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst. Vaja on saatekirja, kuhu arst märgib patsiendi terviseprobleemid ning vajaliku ravi, õde aga õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest maksab haigekassa. Täpsemalt on võimalik koduõendusteenuse kohta lugeda Eesti Haigekassa kodulehelt. Arsti otsuse alusel võib koduõde iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks. Koduõenduse teenused on loetletud sotsiaalministri 13.08.2010 määrusega nr 55.

Äripäev
01. February 2017, 09:20

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi