Vaimseid probleeme takistab lahendamast valehäbi

Iga neljas täiskasvanu kogeb aastas mõnda vaimse tervise probleemi ja ligikaudu viiendikul lastest ning noortest esineb vaimse tervise häireid, mis vajavad spetsialisti abi. Kust saada abi?

Faktum & Ariko viis sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Teadlikkus, hoiakud ja suhtumised vaimsesse tervisesse“(PDF), millest selgus, et 52% Eesti elanikkonnast peab oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole Eesti elanikest on vaimse tervise parandamise eesmärgil viimase aasta jooksul oma elustiili muutnud. Näiteks on nad tõstnud oma liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist.

Sama uuringu järgi tunnistas aga 62% vastanutest, et kui neil endal oleks vaimse tervise probleem, siis nad ei sooviks, et teised isikud sellest teaksid. Väga sageli takistab abi otsimist valehäbi, mõnikord ka hirm või teadmatus abi võimalustest. Seega on tõenäoline, et inimene jääb oma murega üksi.

Lisaks nõustub kolmandik vastanutest väitega, et psüühikahäirete üks peamine tekkepõhjus on inimese enda enesedistsipliini ja tahtejõu puudumine.

Viiendik arvab, et vaimse tervise probleemidega inimesed on enamasti ohtlikud.

Teadlikkus madal

Vaimse tervise spetsialistide hinnangul on noorte teadlikkus nendest teemadest madal. Samuti vajavad rohkem infot last ümbritsevad täiskasvanud. Õigel ajal abita jäämine võib viia tõsiste terviseprobleemideni ja avaldada negatiivset mõju inimese produktiivsusele nii tööl kui ka koolis.

Küsitlus kinnitas, et vaid väga väike osa inimestest teavad vaimse tervise teemadest piisavalt ega soovi selle kohta lisainfot. Kuigi internetist võimalik leida väga palju erinevat infot, siis võib tekitada segadust, missugune info on usaldusväärne ja kuhu peaks abi saamiseks pöörduma.

Kust leida abi?

  • Loodud on vaimse tervise alased veebikeskkonnad peaasi.ee ja enesetunne.ee, kust leiab kvaliteetset infot vaimse tervise probleemide kohta nii eesti kui ka vene keeles. Samuti saab pöörduda spetsialisti poole e-nõustamiseks ja proovida erinevaid interaktiivseid lahendusi oma toimetulekuoskuste suurendamiseks ja vaimse tervise hoidmiseks.
  • Lisaks veebikeskkondadele arendati välja ka laste ja noorte vaimse tervise keskuste ning kabinettide võrgustik Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Viru piirkonnas, kust saab lastepsühhiaatrilist abi. Vaimse tervise kabinettides pakuvad vajalikke teenuseid vaimse tervise õed, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, kes lähtuvad oma töös lapse vajadustest, arvestavad tema parimaid huve ning teevad koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Vaimse tervise keskustes osutavad teenuseid lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja logopeedid.

Loe rohkem siit.

Äripäev
19. January 2017, 13:37

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi