Talvik: seome maksukoormuse kehamassiindeksiga

Perearst Anneli Talvik on seisukohal, et patsientide omaosalust tuleks tõsta.

Seni, kuni raviasutustes mõõdetakse vaid kiretut efektiivsust, saadakse ka efektiivset, aga kiretut tükitööd. Asi muutuks, kui hakataks mõõtma patsiendi teekonda ravitulemuseni või veelgi parem: tervisetegevusi patsiendiga.

Minu arvates tuleneb Eesti patsiendi kõrge omavastutus käsimüügivitamiinide ja toidulisandite liigtarbimisest, ja poleks mingi patt suurendada patsiendi omavastutust ka arstiteenuse kasutamisel. Sotsiaalse võrdsuse ja kättesaadavuse tagamiseks olgu sotsiaaltoetuste süsteem, meditsiinisüsteem ei peaks spondeerima vähemkindlustatuid, vaid keskenduma inimese tervena hoidmisele.

Tulevikku suunatud tegevusena langetaksin nende patsientide maksukoormust, kelle kehamassiindeks on mõõdetult normis - selle rakendamist võiks järk-järgult alustada noortest ja tasapisi hõlmata kõik tööealised. Nii tekiks igal inimesel arusaam, et oma keha tuleb hoida toimiva ja tervena. Seega poleks maksuvaba mitte tegevus, vaid tulemus. Las Exceli-tüübid arvutavad, ja pakutagu reaalseid lahendusi, mitte ohutut poliitmula.

Arvamus ilmus Äripäevas

Mirjam Esperk

Mirjam Esperk

Kadi Heinsalu

Kadi Heinsalu

Violetta Riidas

Violetta Riidas