100 miljonit ameeriklast elab kroonilise valuga

Ligikaudu 100 miljonit ameeriklast elavad kroonilise valuga, kuid raviuuringud on ebapiisavad.

Uuring, mille viis läbi USA Riikliku Terviseinstituudi moodustatud sõltumatu teadlaste rühm, on välja toonud vajaduse tõenditel põhinevate multidistsiplinaarsete valuravi uuringute järele, mis hõlmaksid nii patsientide väljavaateid kui ka soovitud tulemusi, vältides samal ajal võimalikke negatiivseid aspekte.

"Me leidsime, et pole piisavalt kliinilisi uuringuid, mis näitaksid arstidele, kuidas ravida kõige paremini kroonilist ravi täiskasvanutel, kellest paljud kannatavad mitmete tervisehäirete all," ütles Indiana Ülikooli Vananemisuuringute Keskuse direktor ja asutaja ning Regenstriefi Instituudi teadur Christopher Callahan (M.D.), kes oli üks rühma seitsmest liikmest.

Kuigi tihti kirjutatakse kroonilise valu korral välja opioide, pani rühm tähele, et valu hindamise ja ravi juhised puuduvad. Ühtlasi vaatas rühm läbi aruanded, mis lubavad arvata, et ravimite omadusi, annustamise strateegiaid ja ravi kitsendamise võimalusi puudutavad andmed on ebapiisavad.

"Kas opioidid on sobiv ravimeetod? Ning kui jah, siis millises annuses ja kui kaua? Kas mõnede inimeste puhul võiks toimida muud, vähem ohtlikud ravimeetodid? Rühm leidis, et vaatamata paljude arstide arvamusele pole tõendeid, et narkootilised valuvaigistid - koos nende sõltuvuse ja surmaga seotud riskidega - oleksid tõhusad pikaajalise ravi vahendisd. Tarvis oleks rohkem uuringuid, mis võimaldaksid töötada välja juhised kroonilise, tihti invaliidsust põhjustava valu tõhusaks raviks," ütles Callahan.

Rühm tegi kindlaks takistused tõenditel põhineva, patsiendikeskse ravi osutamisel, sealhulgas tegurid, mida doktor Callahan nimetas valu olulisteks emotsionaalseteks aspektideks, kaasa arvatud kannatused, mida kroonilist valu põdevad inimesed läbi elavad.

"Kümme aastat tagasi räägiti meditsiiniringkondades valust kui viiendast elusignaalist," ütles doktor Callahan. "Kuigi me teame, et ravi peaks olema iga konkreetse patsiendi jaoks kohandatud, puudub algoritm, mis aitaks teadlastel või arstidel kindlaks määrata, milliseid patsiente ja millist tüüpi valu tuleks konkreetse olemasoleva meetodiga ravida."

"Me saime teada, et dramaatiliselt on kasvanud opioidide üleannustamise juhtumite arv inimeste hulgas, kes neid retseptiravimeid illegaalselt hangivad ja kuritarvitavad - tihti on need pereliikmed või tuttavad, kes saavad ravimeid patsiendi käest," ütles Callahan.

"Rühmale tehti ettepanekuid, mida tervishoiuteenuste osutajad võiksid olemasolevate tõendite piiratust arvestades teha. Nii näiteks võiksid arstid välja kirjutada väiksemaid opioidide koguseid. See võib tekitada olukorra, kus valu all kannatavad inimesed peavad sagedamini retsepti järel käima, kuid vähendaks ühtlasi võimalike kuritarvitajate jaoks kättesaadavat ravimihulka.

Patsientide harimise osas võivad tervishoiuteenuste osutajad neid ravimeid puudutavaid kahtlusi arvestades vaekaussi soodsas suunas kallutada, rõhutades, et tegemist on oluliste ravimitega, millega kaasnevad olulised ohud nii patsiendi kui ka nende jaoks, kelle kätte need võivad juhuslikult või ebaseaduslikul teel sattuda. Samas väljendati rühmale ka arvamust, et patsientidesse, kes neid ravimeid vastutustundlikult kasutavad, ei tohiks suhtuda nagu kurjategijatesse."

Callahan, kes on Indiana Ülikooli Meditsiinikooli meditsiiniprofessor, kutsub üles rahastama kliinilisi uuringuid, millesse annaksid oma panuse nii patsiendid kui ka valuravi spetsialistid.

Äripäev
23. August 2016, 13:54

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi