Hüpokoer aitab diabeediga toime tulla

Kõige paremini sobib diabeeti põdeva inimese abiliseks koer, kelle nina on lõhnade kogumiseks piisavalt pikk – ka segaverelised on selleks tööks head.
Kõige paremini sobib diabeeti põdeva inimese abiliseks koer, kelle nina on lõhnade kogumiseks piisavalt pikk – ka segaverelised on selleks tööks head.Foto: Brenda Timmerman
Diabeedi abikoerte ehk hüpokoerte teema jõudis Eestis esmakordselt laiema avalikkuse ette 2013. aasta novembris, kui Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) aastakonverentsile tulid sellest rääkima külalised Soomest.

Teemat käisid tutvustamas hüpokoerte koolitaja Stina von Bornsdorff, kes on üks hüpokoerte väljaõppe "maaletooja" Soomes, ja perekond, kus I tüübi diabeediga lapse abistajana tegutseb juba mitmendat aastat hüpokoer Elmo. Teema äratas kuulajate seas tõsist huvi ja sündis kindel plaan hakata esimest korda ajaloos koolitama hüpokoeri ka Eestis, eesmärgiga luua siin kompetents abikoerte järjepidevaks koolitamiseks diabeeti põdevate inimeste jaoks.

Mida hüpokoer teeb?
Hüpokoer on välja õpetatud hindama oma peremehe veresuhkru taset lõhna järgi ning talle märku andma, kui tekib hüpo- või hüperglükeemia. Koer oskab tuua vajaliku toidu või joogi veresuhkru tõstmiseks või alarmeerida kaasinimesi peremehel tekkinud elule ja tervisele ohtlikust olukorrast.

Diabeedi abikoer ehk hüpokoer aitab haigel hoida veresuhkru taset normi piirides ning seega vältida nii raskete hüpoglükeemiate juhtusid kui veresuhkru taseme püsimist normist kõrgemal, vähendades sellega hilistüsistuste riski. Pikemas perspektiivis aitab spetsiaalse väljaõppe saanud koer hoida diabeediga inimese tervist ja säilitada oma peremehe elukvaliteeti, olles turvaliseks abiliseks mh liikumisel ja sportimisel. Hüpokoertest võiks saada teadliku diabeeti põdejate põlvkonna elu loomulik osa haiguse tõhusal kompenseerimisel ja oma kvaliteetselt elatud eluaastate pikendamisel.

Nagu kõikide teise abikoerte puhul, on hüpokoerast seda rohkem abi, mida rohkem aega ööpäevast ta diabeediga inimese kõrval viibib. Koer on treenitud peremehele tema veresuhkru taseme muutusest märku andma igas olukorras, olenemata kellaajast, kohast, ilmast vm teguritest. Kui diabeeti põdev inimene viibib kodus, on koer pidevalt tema läheduses. Öösel magab koer diabeediga inimese voodi kõrval. Koer tunneb hüpolõhna ka läbi une ja on treenitud haiget vajadusel äratama.

Hüpokoer võib haiget saata ka sportimisel ja muude hobidega tegelemise ajal. Täiskasvanute puhul oleneb kokkuleppest tööandjaga, kas koeral on lubatud viibida diabeeti põdeva inimesega kaasas tema töökohal. Sama kehtib käesoleval ajal ka Soomes, kuna hüpokoerad ei ole sealgi veel ametlikult teenistuskoera staatuses ja vastavat seadusest tulenevat kohustust tööandjal ei ole. Soomes tegutsetaksegi praegu selle nimel, et hüpokoerad saaksid riigi poolt tunnustatud teenistuskoera staatuse. Sertifitseeritud teenistuskoeraga võib käia kõikjal avalikes kohtades, sh tööl ja koolis-lasteaias.

Millised koerad sobivad hüpokoerteks?

Kõige paremini sobib diabeeti põdeva inimese abiliseks koer, kes naudib ninatööd ehk kogub võimalikult palju infot nina kaudu.

Lühema koonuga tõud - buldogid ja mopsid - ei ole seetõttu kõige parem valik, samas sobivad väga hästi segaverelised. Koer peab olema inimesele orienteeritud - ta peab tahtma inimestega koos olla ja inimese heaks midagi teha. Koer võiks olla ka proaktiivne, st selline, kes pakub asju, mitte väga passiivne. Mida passiivsem koer, seda raskem. Koeratreeneri arvamuse kohaselt ei ole ka head sellised koerad, kes kergelt vältimiskäitumisse lähevad, kui mingi konflikt on. Loomulik probleemide lahendamise oskus tuleb ka kasuks.

Kui inimesel on soov omale hüpokoera koolitada, siis kõige kasulikum on teadlikult valida sobivast tõust kutsikas, kellel on olemas vajalikud eeldused (iseloomuomadused) seda tööd teha. Sobiva iseloomuga koera puhul on oluliselt suurem tõenäosus, et koer tulevikus edukalt tööle hakkab. Samuti on treeningprotsess oluliselt lihtsam.

Treenerid ja maksumus

Hüpokoerte treeneriteks Eestis on Kati Ernits ja Eliko Melb, kes igapäevaselt tegelevad koerte õpetamisega oma koertekoolides.

Abikoerte kasutamisele seab piirid nende väljaõppe suhteliselt kõrge hind. Ühe valmiskoolitatud koera maksumus Soomes on ca 10 000 eurot. Sel juhul antakse patsiendile üle kõik vajalikud treeningetapid läbinud ja sertifitseeritud koer. Koera koolitab täies mahus välja hüpokoerte treener. Treeningprotsessi käigus kogutakse patsiendilt vajalikud proovid, mida koolitaja koera õpetamisel kasutab. Treeningu lõpufaasis toimub koera ja patsiendi "kokkuõpe". Patsiendile õpetatakse koeraga suhtlemise alustalad ning selgitatakse, kuidas säilitada koeral motivatsiooni teha hüpokoerana tööd kogu tema eluaja. Kuna Eestis astub hüpokoerte koolitus alles esimesi samme, siis praegu sellist teenust meil ei pakuta.

Grupitreeningu puhul on osaleja jaoks kõige olulisem hinnavõit. Soome kogemuse põhjal võib öelda, et ühe koera koolitamine ei maksa sellisel juhul enam mitte 10 000 eurot, vaid ca 2 000 eurot. Lisaks soodsamale maksumusele saab ise koolitades tulevane hüpokoera omanik põhjalikumad teadmised koera õpetamisest ja vajalikud kogemused koeraga erinevates olukordades toime tulla. Need teadmised jäävad alles ka tuleviku tarbeks, kui peaks olema vajadus uus koer koolitada.

Äripäev
26. July 2016, 11:39

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi