Glükoos mõjub nagu tavaline suhkur

Dextro Energy GmbH & Co. KG üks toodetest.
Dextro Energy GmbH & Co. KG üks toodetest.Foto: Internet
Euroopa Kohus leidis oma märtsi keskel tehtud otsuses, et glükoos mõjub nagu tavaline suhkur ja sellele võib kehtestada reklaamipiiranguid.

Kohtus oli hagejaks Dextro Energy GmbH & Co. KG, Saksamaal asuv ettevõtja, kes toodab kaubamärgi Dextro Energy all Saksamaa ja Euroopa turgude jaoks erinevas vormis tooteid, mis koosnevad peaaegu täielikult glükoosist. Nende klassikaline kuubikujuline pakend sisaldab kaheksat glükoositabletti, millest igaüks kaalub 6 grammi.

Hageja taotles 21. detsembril 2011 Saksamaa pädevalt ametiasutuselt ehk Saksamaa Liitvabariigi tarbijakaitse- ja toiduohutusametilt luba esitada oma toote kohta järgmisi tervisealaseid väiteid:

* glükoos omastatakse organismi normaalse energiaainevahetuse käigus“; sihtrühm oli elanikkond üldiselt;

* glükoos soodustab füüsilist aktiivsust; sihtrühma kuulusid aktiivsed, terved ja vastupidavusaladel treenitud mehed ja naised;

* glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele; sihtrühm oli elanikkond üldiselt;

* glükoos aitab kaasa normaalsele energiaainevahetusele treeningu ajal; sihtrühma kuulusid aktiivsed, terved ja vastupidavusaladel treenitud mehed ja naised;

* glükoos aitab kaasa lihaste normaalsele talitlusele treeningu ajal, sihtrühmaks aktiivsed ja treeninud mehed ja naised.

Komisjon võttis 6. jaanuaril vastu määruse, millega ei anta luba teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavatele väidetele. Vastavalt selle määruse artikli 1 lõikele 1 koosmõjus sama määruse lisaga ei kantud viit tervisealast väidet Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja. Vaidlustatud määruse artikli 1 lõike 2 kohaselt võis selles artikli lõikes 1 nimetatud tervisealaseid väiteid, mida kasutati enne selle määruse jõustumise kuupäeva, jätkuvalt kasutada veel kuni kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Nähtuvalt vaidlustatud määruse põhjendusest põhjendas komisjon viie vaidlusaluse tervisalase väite lubamisest keeldumist järgmiste kaalutlustega:

1. Tervisealased väited peavad põhinema üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. 

2. Esitada ei tohiks tervisealaseid väiteid, mis on vastuolus üldtunnustatud toitumis- ja tervisealaste põhimõtetega.

3. Ehkki glükoosi tarbimise ja energiaainevahetuse soodustamise vahel on põhjuslik seos kindlaks tehtud, annaks sellise tervisealase väite kasutamine tarbijatele vastuolulist ja segadusse ajavat teavet. Selle kohaselt julgustatakse suhkruid tarbima, kuigi üldtunnustatud teadusliku nõuande põhjal soovitavad Euroopa, riiklikud ja rahvusvahelised asutused tarbijatel nende tarbimist vähendada. 

4. Üksnes energiaainevahetust soodustava toime esiletoomisega võivad vaidlusalused tervisealased väited julgustada suhkrute tarbimist ja kahtlemata suurendavad liigsest suhkrute tarbimisest tarbijate tervisele tulenevaid ohte.

Äripäev
24. March 2016, 09:16

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi