Vähiga elavad inimesed on pahatihti häbimärgistatud

Vähipäeva kampaaniaposter.
Vähipäeva kampaaniaposter.Foto: Eesti Vähiliit
Sel neljapäeval, 4. veebruaril toimub iga-aastane rahvusvaheline vähi vastu võitlemise päev, mille mõttetera on sel aastal „Meie suudame. Mina suudan“. Kolm aastat vältav kampaania annab aimu, kuidas igaüks saab anda panuse vähktõve tekitatud üleilmse koormuse vähendamiseks.

Eesti Vähiliit ja Rahvusvaheline Vähivastase Võitluse Liit (Union for International Cancer Control, UICC) on selle tarbeks avaldanud infomaterjali „Meie saame – inspireerida muutust ja ise tegutseda“.

Muu hulgas tuuakse välja, et vähk on mitmetes kultuurides ja ühiskondades endiselt tabuteema. Vähiga elavad inimesed on tihti stigmatiseeritud ja diskrimineeritud, mis võib takistada vähi olemasolu tunnistamist ning ravi ja toetuse otsimist. Isegi nendes kogukondades, kus vähi teemal avalikult arutatakse, võidakse vähiga elavaid inimesi vahel diskrimineerida ning nad võivad ennast sõpradest ja eakaaslastest eraldatuna tunda.

Koolidel ja töökohtadel on oluline roll vähi ennetamises. Igal koolil on võimalik soodustada tervislikke eluviise pakkudes koolis toitvaid sööke, aega puhkamiseks ja sportimiseks ning andes õpilastele edasi praktilisi teadmisi tervislikust toidust ja füüsilisest tervisest.

Ligipääsu tagamine taskukohasele ja kvaliteetsele vähiravile on äärmiselt oluline, et saavutada parimaid tulemusi ja elukvaliteeti kõigile vähiga elavatele inimestele, sealhulgas lastele ja noortele. Ligipääsu tagamist tõhusale ja kvaliteetsele vähiravile peaksid sisaldama ka riiklikud vähistrateegiad.

Strateegiates peaks olema sätestatud ligipääs multidistsiplinaarse lähenemise olulistele osadele, mis hõlmavad ka toetus- ja palliatiivset ravi, kvaliteetseid vähiravimeid ning tõhusaid vähiravi viise.

See tähendab ka kiiritusravi, mida peetakse oluliseks vahendiks vähi ravimises ja palliatsioonis ning näidustatakse rohkem kui pooltele uutele vähipatsientidele. Lisaks sellele on võimalik kasutada ressurssidest lähtuvaid kliinilisi suuniseid, et edendada varajast avastamist ja ravi planeerimist ning rakendamist.

Tegelemine kvaliteetsetele vähiteenustele ligipääsu takistavate teguritega peaks kaasama kultuuriliste ja strukturaalsete probleemide lahendamist (nt transpordi osas) ning meetodeid ja programme, mis edendavad oskusliku töötajaskonna kättesaadavust. Sama oluline on tegeleda ka ravi taskukohasusega, et kaitsta inimesi ja nende perekondi majanduslike raskuste eest kulude tõttu, mida nad peavad ise kandma.

Üldise tervisekindlustuse tagamisel ja teistel kaitsvatel sotsiaalsetel meetmetel võib olla oluline roll ületamaks vastuvõetamatuid puuduseid ligipääsus vähiteenustele, mis esinevad enamustes väheste ressurssidega oludes.

Vaata ka Eesti Vähiliidu kodulehele.

Äripäev
03. February 2016, 11:06

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi