Haigekassa selgitab pikema haiguslehe sisu

Eesti Haigekassa esindaja vastas küsimustele seoses muudatustega töövõimetuslehe ajalise piirangu osas sellest aastast.

Kui palju haiguspäevi võib ühes kalendriaastas sellest aastast saada?
1. jaanuarist muutus kehtetuks piirang ravikindlustuse seaduses, millega oli piiratud  kindlustatud isiku  õigus saada haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas. Eeltoodu tähendab, et kindlustatul on ühe n-ö kindlustusjuhtumi korral õigus saada ikka haigushüvitist 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral, kuid kalendriaastas ei ole enam haigushüvitise maksmise päevade arv tervikuna piiratud nii nagu varem (250 kalendripäevaga).

Kuidas päevade pikendamine käib?
See tähendab, et endiselt on kehtivad ravikindlustuseaduse järgmised punktid nagu see, et pikaajalise ajutise töövõimetuse korral saadab kindlustatud isikut raviv arst ekspertiisiks vajalikud dokumendid hiljemalt 121. päevaks ja tuberkuloosi haigestumise korral hiljemalt 178. päevaks, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse päevast, sotsiaalkindlustusametile, kelle otsuse alusel pikendatud haigusleht on haigushüvitise maksmise jätkamise aluseks pärast käesolevas lõikes sätestatud tähtaja saabumist.

Kas kirjutatakse välja lihtsalt uus haigusleht?
Üle ühe kuu kestva haiguse, vigastuse või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise korral kirjutatakse välja uus haigusleht iga 30 kalendripäeva järel, kusjuures uus haigusleht kirjutatakse välja eelmisele järgnevana. Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud isikul õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani või püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.

Kui suur arv inimesi vajavad sellist ülipikka haiguslehel olemist?
Haigekassa kodulehel on olemas 2014. a statistika töövõimetuslehtede liikide arvu ja päevade osas https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/rahaliste-huvitiste-kulud. Diagnoosi andmed lisandusid kohustuslikuna töövõimetuslehe alates 2015.aastast ja praegu veel tehakse kokkuvõtteid 2015.aasta kohta.

Kas midagi on muutunud pikalt haigete laste hoolduslehe puhul?
Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab hoolduslehe alusel töötajana ravikindlustatud isikutele alla 12aastase lapse põetamisel endiselt kuni 14 järjestikuse päeva eest.

Kuid alates 1.07.2015 on hoolduslehe alusel kindlustatud isikul õigus saada hooldushüvitist alla 12aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas.

Muul juhul makstakse hoolduslehte haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni 7 järjestikuse päeva eest; alla 3aastase lapse või alla 16aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks, piiratud on ainult hüvitise maksmise periood.

Äripäev
08. January 2016, 14:56

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi