Noorte hulgas sagenevad luu- ja lihasevalud

Soomes läbi viidud uuring näitab, et noorte täiskasvanute hulgas on kasvanud sagedaste luu- ja lihaseprobleemide esinemine, mis viitab varase sekkumise vajadusele.
Soomes läbi viidud uuring näitab, et noorte täiskasvanute hulgas on kasvanud sagedaste luu- ja lihaseprobleemide esinemine, mis viitab varase sekkumise vajadusele.Foto: Meeli Küttim
Soomes läbi viidud uuring näitab, et noorte täiskasvanute hulgas on kasvanud sagedaste luu- ja lihaseprobleemide esinemine, mis viitab varase sekkumise vajadusele.

“Kui luu- ja lihaseprobleemide sümptomite sagenemise trend noorte täiskasvanute hulgas jätkub, siis on võimalik, et tulevikus toob see kaasa rohkem kroonilisi ja pikaajalisi valuprobleeme nii tööealise elanikkonna kui ka eakate inimeste hulgas,” märgivad teadlased, kelle rühma juhtis Airi Oksanen Turu Ülikooli haiglast.

“Kuna ennetavad programmid võivad olla individuaalsel tasandil efektiivsed ja lisaks sellele ühiskonna tasandil säästlikud, tuleks nende rakendamise võimalusi noorte täiskasvanute hulgas hoolikalt uurida.”

Teadlased võrdlesid nelja ristlõikelist valimit, kuhu kuulusid alla 35aastased üliõpilased, kes täitsid põhjalikud küsimustikud nende füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise ning tervisekäitumise kohta. Valimitesse kuulus vastavalt 2000. aastal 3174 isikut, 2004. aastal 3153 isikut, 2008. aastal 2750 isikut ning 2012. aastal 2425 isikut. Igas valimis oli naisi rohkem – 54–74%, samal ajal kui meessoost isikute osakaal oli 38–53%.

Perioodil 2000 kuni 2012 suurenes kõikide valutüüpide esinemine märkimisväärselt. Kõige levinumaks iganädalaseks valusümptomiks, mis ühtlasi aja jooksul kõige rohkem suurenes, oli kaela- ja õlavalu, mille esinemine kasvas 25%-lt 29%-ni.
Sellele järgnes alaseljavalu (10%-lt 14%-ni), jäseme- ja liigese­valu (7%-lt 8%-ni) ning temporomandibulaarne liigese­valu (4%-lt 5%-ni).

Kõik valutüübid olid naiste hulgas meestega võrreldes märkimisväärselt rohkem levinud; suhteline esinemisrisk ulatus 1,2-st jäseme- ja liigesevalu korral kuni 3,2-ni temporomandibulaarse liigesevalu korral, ning nende levik oli vähemalt 25aastaste üliõpilaste hulgas suurem kui noorematel üliõpilastel.

Sarnaselt oli naiste hulgas mitme valusümptomi samaaegse esinemise tõenäosus 2,5 korda suurem kui meestel, vanemate üliõpilaste hulgas aga 1,3 korda suurem kui noorematel üliõpilastel. Aja jooksul suurenes ka üliõpilaste osakaal, kellel esines mitu luu-lihasevalu tüüpi samaaegselt.
Võttes arvesse luu- ja lihasevalu individuaalset mõju elu- ja töökvaliteedile ning ühiskondlikku koormust tervishoiuteenuste kasutamise kasvu näol, tõstavad teadlased ajakirjas European Journal of Pain esile vajaduse ennetusprogrammide järele, mis hõlmaksid füsioloogilisi, psühholoogilisi ja elustiiliga seotud aspekte.

Artikli kommentaaris märgivad Belgia Leuveni Ülikooli haigla teadlased Peter Van Wambeke ja Bart Morlion, et “tervishoiusüsteemid peavad välja töötama tõhusad ja tasku­kohased strateegiad sellele kasvavale ja peaaegu üldlevinud luu- ja lihasevalu probleemile reageerimiseks”, ning keskenduma selle probleemi ennetamisele ja tuvastamisele noorte hulgas.

Äripäev
25. November 2015, 12:31

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi