Neuropaatiline silmavalu: kuiva silma sündroom

Kuiva silma sündroomi on selle leviku, morbiidsuse ja kaasnevate kulude tõttu hakatud pidama üha tähtsamaks rahva tervisega seotud probleemiks.

Kuiva silma sündroomil võib olla erinevaid sümptomeid, nagu näiteks nägemise ähmastumine, silmade ärritus ja silmavalu. Kuiva silma sündroomiga seotud silmavalu korral esineb mõnedel patsientidel lühiajaline valu, teised aga kurdavad kroonilise valu üle.
Käesolevas artiklis võetakse kokku tõendid, mis näitavad, et krooniline valu on tõenäolisem patsientidel, kellel esineb silma sensoorse aparatuuri häireid (st neuropaatiline silmavalu). Häirete kliiniliste ilmingute hulka kuuluvad spontaansed düsesteesiad, allodüünia, hüperalgeesia ning sarvkesta närvi morfoloogilised ja funktsionaalsed kõrvale­kalded.
Nimetatud kliiniliste ilmingute tekkes on tõenäoliselt oluline roll nii perifeersel kui ka tsentraalsel sensibilisatsioonil.

Üle 50aastaste haigus
Kuiva silma sündroomi all mõistetakse mitmefaktorilist pisaranäärmete ja silma pinna haigust, mille sümptomiteks on ebamugavustunne, nägemishäired ja pisarakile ebastabiilsus koos silma pinna võimaliku kahjustusega. Sellega kaasneb pisarakile osmolaarsuse suurenemine ja silma pinna põletik. Lisaks silmale puudutab haigus ka pisarate funktsionaalsüsteemi, millesse kuulub silma pind, pisaranäärmed ning närvilõpmed.
Erinevates USA linnades läbi viidud rahvastikupõhistes uuringutes on kasutatud küsimustikke (erinevad küsimustikud erinevate uuringute korral) kuiva silma sündroomi esinemissageduse hindamiseks, kusjuures hinnanguliseks levikuks on ~15%. DEWS aruande kohaselt on kuiva silma sündroomi esinemine kõige tõenäolisem 5–30% üle 50aastastest inimestest.
Kuiva silma sündroomiga seotud sümptomid on silmakliinikute külastamise peamiseks põhjuseks ning selle haiguse raviga kaasnevad märkimisväärsed kulud. Kuiva silma sündroom mõjub negatiivselt elukvaliteedile, sest selle sümptomid häirivad igapäevaseid tegevusi, nagu näiteks autojuhtimist, töötamist, lugemist ja televiisori vaatamist. Samuti on uuringutes, milles on kasutatud küsimustikku, mis puudutab kuiva silma sündroomi mõju igapäevaelule (IDEEL), kindlaks tehtud, et kuiva silma sündroom avaldab negatiivset mõju sotsiaalsele, füüsilisele ja vaimsele tegevusele.
Praegu jaotavad arstid kuiva silma sündroomi kahte põhi­kategooriasse: vedelikupuudus ja aurumine. Kuiva silma sündroomi ravimine on üldjuhul suunatud pisarakile komponentide seisundi parandamisele, tuginedes kauaaegsele seisukohale, et pisaraerituse häired on kuiva silma sümptomite tekkepõhjuseks.
Vedelikupuuduse korral rakendatakse tavaliselt pisara­asendusravi ja punktaalset oklusiooni, aurumisest tingitud kuiva silma sündroomi korral aga lauhügieeni ning paikseid ja/või suukaudseid antibiootikume (mitteantibiootiliste omaduste nagu näiteks põletikuvastase toime tõttu). Mõlema seisundi korral kasutatakse tihti ka põletikuvastaseid preparaate (erineva kestusega), et ravida kuiva silma põletikulist komponenti.
Kuigi mitmed uuringud on näidanud, et neurosensoorne häire võib mõnedel patsientidel olla kuiva silma sümptomite komponendiks, pole seda kuiva silma sündroomi aspekti kliinilises keskkonnas regulaarselt uuritud (ega ravitud).
Neuropaatiline valu on tõenäolisemalt krooniline, ravile raskesti alluv ning seetõttu on oluline seda kuiva silma sündroomiga patsientidel eristada.
Kahjuks neuropaatilise silmavalu esinemist kuiva silma sündroomiga patsientide kontrollimisel praegu ei hinnata. See informatsioon on oluline, sest neuropaatilise komponendi tuvastamine patsiendil esineva kuiva silma sündroomi sümptomite hulgas võib hilisemat ravi mõjutada.
Kõige lihtsam on neuropaatilise silmavalu esinemist hinnata küsimustike abil. Kuigi patsientide endi antud teave ei võimalda neuropaatilise valu esinemist kindlalt diagnoosida, võib hoolikas uurimine anda mõningaid vihjeid. Kahjuks ei hõlma enamik praegu kasutusel olevaid kuiva silma sündroomi küsimustikke seda olulist aspekti. Nii näiteks on neuropaatilise ja notsitseptiivse valu all kannatavate patsientide valudeskriptorid tihti erinevad; neuropaatilist valu kirjeldatakse sageli kui põletavat, kirvendavat või elektriseerivat valu.
Kui paluda patsientidel silmavalu kirjeldada, kasutades selgelt määratletud mõõdikuid, võib see osutuda odavaks ja lihtsaks meetodiks, mille abil kuiva silma sündroomiga seotud neuropaatilise valu esinemist kindlaks teha. Teisteks tunnusteks, mis viitavad neuropaatilise valu esinemisele, on spontaanne valu ja ägedalt valulik reaktsioon tavaliselt kahjututele stiimulitele ning valulävest kõrgematele ärritavatele stiimulitele (näiteks hüperalgeesia tuule suhtes).

Sündroomi ravi
Kuiva silma sündroomi neuropatoloogia mõistmine on oluline, et töötada välja alternatiivseid meetodeid selle haiguse ravimiseks. Ülaltoodud andmed lubavad arvata, et patsiendid, kellel esineb neuropaatiline valu ja tsentraalne sensibilisatsioon, võivad ühtlasi olla patsiendid, kellel kuiva silma sümptomid jätkuvad ka ravikuuri ajal. Neil patsientidel võib kasulikumaks osutuda mitme ravireþiimi rakendamine, nagu püsiva silma pinna kahjustuse ravimine silma pinda kaitsvate ja põletikuvastaste preparaatidega ning silma sensoorse süsteemi häire ravimine neuropaatilise valu vastase meetodiga.
Teisteks testimata kuiva silma sündroomi ravimeetoditeks on gliaalsed inhibiitorid, põletikuvastased tsütokiinid ja/või NMDA retseptori inhibiitorid, mis kõik leevendavad näovalu, mille vahendajateks on kuiva silma sündroomi tekitajatega sarnased keskmehhanismid.
Paljude neuropaatilise valu ravimiseks saadaval olevate vahendite korral on tarvis uuringuid, et mõista nende võimalikku rolli kuiva silma sündroomiga seotud silma sensoorse süsteemi häirete ravimisel.

Keeruline haigus
Kuiva silma sündroomi on selle leviku, morbiidsuse ja kaasnevate kulude tõttu hakatud pidama üha tähtsamaks rahva tervisega seotud probleemiks. Kuigi algul peeti kuiva silma sündroomi “lihtsaks” pisaravoolu häireks, on uued uuringud näidanud, et tegemist on komplitseeritud haigusega, millel võivad olla keerukad neuropatoloogilised mehhanismid.
See, mida me praegu nimetame kuiva silma sündroomiks, on tõenäoliselt tegelikult heterogeenne rühm erinevaid haiguse alamtüüpe, millel on erinev silma sensoorse süsteemi häire raskusaste.
On väga tõenäoline, et osal kuiva silma sündroomiga patsientidest esineb neuropaatiline valu ja tsentraalne sensibilisatsioon. Need patsiendid on tõenäoliselt resistentsemad paikse ravi suhtes, mis on suunatud silma pinna optimeerimisele.
Erinevate kuiva silma sündroomi alarühmade eristamine ja neuropaatilise silmavalu esinemise hindamine on kuiva silma sündroomi individuaalse ravi määramiseks kriitilise tähtsusega.

medscape.com
tõlkis Kalle Klein

Äripäev
25. November 2015, 12:39

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi