Kontaktläätsede kandjate hooletu käitumine on silmadele ohtlik

Enamik Ameerika Ühendriikide täiskasvanud kontaktläätsede kandjaid, kes osalesid haiguste ohje ja preventsiooni keskuse (CDC) internetiuuringus, teatasid 2014. aastal vähemalt ühest läätsede hügieeniga seotud juhtumist, kus nad oma käitumisega endale silmainfektsiooni riski tekitasid. Lisaks sellele teatas teadlaste sõnul ligikaudu kolmandik vastanuist, et oli pöördunud vähemalt ühel korral arsti poole silmade punetuse või valulikkuse tõttu kontaktläätsede kandmise ajal.

CDC viis läbi nii rahvastikupõhise uuringu, mille eesmärk oli hinnata 18aastaste ja vanemate kontaktläätsede kandjate arvu, kui ka eraldi kontaktläätsedega seotud riskide internetiuuringu, mis hõlmas ligikaudu 1000 kontaktläätsede kandjast koosnenud valimit ja mille eesmärgiks oli teha kindlaks hügieeniga seotud riskitegurite levik.
Tulemused näitavad, et kontaktläätsi kannab ligikaudu 40,9 miljonit USA täiskasvanut (iga kuues täiskasvanu USAs). Peaaegu kõik neist (93,0%) kannavad pehmeid kontaktläätsesid.
“Üldiselt olid kontaktläätsede kandjad valgenahalised, naissoost, nooremad ja haritumad võrreldes nendega, kes kontaktläätsi ei kanna,” kirjutab CDC toidu, vee ja keskkonna kaudu levivate haiguste divisjoni meditsiiniline epidemioloog Jennifer R. Cope (MD, MPH) koos kolleegidega.

Riskimist palju
Ligikaudu 1000 kontaktläätsede riskiuuringule vastajast kirjeldas ligikaudu 99% vähemalt üht hügieeniga seotud riskantse käitumise juhtumit.
Muu hulgas märgiti alljärgnevaid: magamine kontaktläätsi eemaldamata (50,2%), tukkumine kontaktläätsi eemaldamata (87,1%), vanale desinfitseerimislahusele uue lisamine (55,1%), läätsede (49,9%) või konteinerite (82,3%) ettenähtud vahetusintervalli pikendamine, kontaktläätsedega duši all käimine (84,9%) või ujumine (61,0%), läätsede loputamine kraanivees (35,5%) või läätsede hoidmine kraanivees (16,8%).
Kõikidest kontaktläätsede kandjatest teatas teadlaste sõnul 30,2%, et oli pöördunud vähemalt ühel korral arsti poole silmade punetuse või valulikkuse tõttu kontaktläätsede kandmise ajal.
Teadlased märgivad, et eriti murettekitav on kontaktläätsede sagedane kokkupuude veega, sealhulgas nende hoidmine või loputamine kraanivees ning läätsedega duši all või ujumas käimine.
“Läätsede kokkupuude veega suurendab infektsiooniohtu, sest vees elavad mikroorga­nismid võivad silma üle kanduda. Isegi olmekraanivesi, mis on küll joomiseks ohutuks töödeldud, pole steriilne ja sisaldab mikroorganisme, mis võivad läätsekonteinerid ja kontaktläätsed saastata ning põhjustada silmainfektsioone,” tõdevad uurijad.
Ning kuigi mõned kontaktläätsed on saanud öösiti kandmiseks USA toidu- ja ravimiameti heakskiidu, märgivad teadlased, et “magamine mistahes tüüpi kontaktläätsedega suurendab silmainfektsiooni riski”, nagu ka läätsede ja konteinerite vahetusintervallide eiramine.
Läätsede vahetusintervallide eiramine põhjustab rohkem komplikatsioone ja ebamugavustunnet silmades.

Nakkuste oht
“Selline käitumine suurendab silmainfektsioonide riski, sest läätse ja konteineri korduv käsitsemine annab juurdepääsu mikroorganismidele, läätse ja konteineri niiske pind aga loob mikroobide kasvuks soodsa keskkonna,” märgivad analüüsi läbiviijad.
Lisaks sellele suurendab konteinerites vanale lahusele uue lisamine kirjeldatud riski ja vähendab kontaktläätsede desinfitseerimise tõhusust.
Inimestel, kes kannavad ühepäevaseid kontaktläätsi, on saastumisoht tõenäoliselt väiksem, kuid ainult juhul, kui nad need tõepoolest iga päev vastavalt juhistele kasutuselt kõrvaldavad.
Tulemused viitavad teadlaste sõnul sellele, et paljusid kümnetest miljonitest USA täiskasvanutest, kes kontaktläätsi kannavad, “võib nende kasutus- ja hooldusjuhiste eiramise tõttu ohustada üha suurem komplikatsioonide risk”.
Nad märgivad, et tarvis oleks täpsemaid andmeid kontaktläätsedega seotud haiguste leviku kohta ning paremaid mikroobse keratiidi järelevalve võimalusi.
Infektsiooni ennetustöö toetamiseks on vaja tervise edendamise algatusi, mis õhutaksid kontaktläätsede kandjaid oma hügieenialast käitumist parandama. Sõnumite keskseteks teemadeks peaksid teadlaste arvates olema igasuguse vee kontaktläätsedest eemal hoidmine, kasutatud desinfitseerimislahuse konteinerist kõrvaldamine, igapäevane puhastamine värske lahusega ning kontaktläätsede konteineri vahetamine iga 3 kuu järel.


Medscape
tõlkinud Kalle Klein

Äripäev
25. November 2015, 15:10

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi