Reumapatsiendid ei võta ravimeid korrapäraselt

Uuring näitab, et reumatoidartriidiga patsientidel kehv ravisoostumus. Suurbritannias läbiviidud uuring on seadnud kahtluse alla arvamuse, et inimesed, kes põevad reumatoidartriiti, võtavad alati ravimit vastavalt ettekirjutustele.

Manchesteri Ülikooli Artriidiuuringute Epidemioloogiakeskuse teadlased leidsid hiljutises uuringus, et 40% patsientidest said ravirežiimi järgimise küsimustikku täites vähemalt ühel korral uuringus osalemise vältel madala tulemuse, mis näitab, et tõenäoliselt ei ole nad kalleid bioloogilisi ravimeid alati ettekirjutuste kohaselt ja regulaarselt tarvitanud.

Uuringu tulemused avaldati internetis ajakirjas Rheumatology.
Tulemused on ajendanud ühingu Arthritis Research UK tervishoiuedenduse juhti Belinda Wadsworthi pöörduma artriidiga patsientide poole soovitusega otsida täiendavat informatsiooni ja nõu, et saada parem ülevaade neile välja kirjutatud ravimist, selle positiivsest mõjust nende haigusele ning põhjustest, miks tuleks ravimit võtta vastavalt juhistele.
“Tervishoiutöötajad peavad leidma tõhusamaid viise, kuidas teavitada patsiente sellest, kui tähtis on ravimite võtmine vastavalt ettekirjutustele,” rõhutas Wadsworth. “Reumatoidartriiti põdevad inimesed peavad saama oma haigust kontrolli all hoida, omades paremat ülevaadet sellest, miks nende ravim on vähem tõhus, kui nad seda vastavalt juhistele ei võta,” lisas ta.

Suhtumise küsimus
Uuringumeeskond tegi kindlaks võimalikud põhjused, millega selgitada patsientide käitumist. Näiteks patsiendid, kes uskusid ravimi vajalikkust, võtsid seda tõenäolisemalt, nagu ka need, kes muretsesid vähem võimalike kõrvalmõjude pärast. Oluliseks faktoriks oli ka see, kuidas patsiendid oma haigusse suhtusid. Näiteks patsiendid, kes tunnistasid reumatoidartriidi kroonilist iseloomu, mõistsid paremini oma haiguse olemust ja tunnetasid olulist toetust arstide või perekonna poolt, võtsid ka kõige tõenäolisemalt ravimit vastavalt ettekirjutustele.
Üks esimesi omataoliseid
Manchesteri Luu-lihaskonna Biomeditsiinilise Uurimiskeskuse direktor professor Ian Bruce tõi oma kommentaaris välja, et see on üks esimesi uuringuid, milles on hinnatud reumatoidartriidiga patsientide bioloogilise ravirežiimi järgimist aja jooksul.
“Uute ja tõhusate, ent kallite ravimite ajastul on arvatud, et reumatoidartriiti põdevad inimesed võtavad ravimeid regulaarselt vastavalt ettekirjutustele, kuid meie tähelepanekud seavad nüüd selle seisukoha kahtluse alla,” lausus professor Bruce.
“Meie tulemustele tuginedes ei tohiks tervishoiutöötajad eeldada, et kuna bioloogilised ravimid on tõhusad ja kallid, võtavad kõik patsiendid neid ettekirjutuste kohaselt,” jätkas ta.
“Oluline on asjaolu, et me oleme välja selgitanud mitmeid faktoreid ja patsientide hoiakuid, mis aitavad meil paremini toimuva põhjuseid mõista. Kui me leiame viise, kuidas patsiente paremini informeerida, toetada ja julgustada, võime me ühtlasi parandada nende äärmiselt tõhusate ravimite võtmise regulaarsust antud võimaliku invaliidistava toimega haiguse korral,” märkis Bruce.
Selline meetod võib tema sõnul olla äärmiselt säästlik, vähendada vajadust edasise intensiivse ravi järele ning ebavajalikku kallite ravimite raiskamist.

Kaasatud 392 patsienti
Reumatoidartriit esineb Suur­britannias umbes 400 000 inimesel ning seda põhjustab organismi immuunsüsteemi häire.
Bioloogilised ravimid, mille teadlased on Artriidiuuringute Fondi toetusel välja töötanud, nagu näiteks TNFi vastased ravimid, mis blokeerivad kasvaja nekroosifaktori (TNF) tee reumatoidartriiti põhjustavas põletikulises protsessis, on viimasel 10–15 aastal parandanud hüppeliselt ravivõimalusi kogu maailmas ning muutnud miljonite patsientide elu.
Uuringus osales 392 Briti Reumatoloogiaühingu registrisse kantud reumatoidartriidiga patsienti, kes alustasid bioloogilist ravi adalimumaabiga ajavahemikus 2007 kuni 2009. Algjoonel fikseeriti patsientide vanus, sugu, psühholoogilised faktorid, haiguse aktiivsus, füüsiline toime ja elukvaliteet, ning mõõtmisi korrati kuue, 12 ja 18 kuu järel.
Ravirežiimi järgimist hinnati iga järelkontrolli käigus patsientide poolt täidetava küsimustiku abil.

Äripäev
25. November 2015, 12:21

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi