Raskete tüsistuste märke üha enamatel lastel

Ravikvaliteet küll paraneb, kuid diabeeti diagnoositakse järjest enamatel lastel.
Ravikvaliteet küll paraneb, kuid diabeeti diagnoositakse järjest enamatel lastel.Foto: Erik Prozes
Inglismaal ja Walesis lisandus eelmisel aastal (2013/14) diabeetikute hulka veel 1000 last, ning vaatamata sellele, et ravi kvaliteet paraneb, on tulemused piirkondade lõikes märkimisväärselt erinevad.

Seda võib lugeda viimasest riikliku pediaatrilise dia beediuuringu aruandest.

Kuningliku Pediaatriakolledži ja ühingu Child Health avaldatud aruandest ilmneb ühtlasi, et üle 12aastaste noorte, kellel ilmneb varaseid võimalike raskete tüsistuste märke, arv on murettekitavalt suur: 27,5%-l noortest, kellel on I tüüpi diabeet, on ka kõrge vere rõhk.

Rohkem kui 7%-l on uriinis liiga suur valgusisaldus, mis viitab kõrgele neeruhaiguse riskile tulevikus.

Rohkem kui 14%-l esineb varaseid silmahaiguse märke, mis näitavad pimedaks jäämise riski tulevikus.

Peaaegu üks igast viiest lapsest vanuses 0–11 ja üks igast neljast lapsest vanuses 12 eluaastat, kellel on I tüüpi dia beet, on rasvunud.

Siiski võib aruandest leida ka positiivseid aspekte, mis puudutavad diabeedi kontrolli. Üldine laste ja noorte osakaal, kelle puhul on diabeedi kontroll suurepärane (mida näitab HbA1c tase), on viimase kahe aasta jooksul stabiilselt kasvanud. 2012/13. aastal oli kontroll suurepärane 15,8% puhul, 2013/14 aga oli vastav näitaja kerkinud 18,4%-ni.

NPDA kliiniline juhataja dr Justin Warner ütles: “Ühest küljest on pilt positiivne; diabeetikutest laste ja noorte ravi kvaliteet paraneb ning me suudame üha paremini raviprotsesside täitmist tagada. Kuid suurenevad ka probleemid: diabeeti diagnoositakse järjest rohkematel lastel ja mõnedel neist esineb varaseid märke võimalikest rasketest pikaajalistest tervisehäiretest. See on eluaegne seisund, kus range üldine diabeedi kontroll on oluline, et vähendada tüsistuste riski vanemas eas. Tarvis on tihedat koostööd ravi ja hooldust osutavate tervishoiutöötajate ning diabeetikutest laste ja nende perede vahel.”

Uuringu eesmärk on analüüsida Inglismaa ja Walesi diabeetikutest laste ja noorte andmeid, jälgides haiguse levikut, hooldusprotsesse ja ravi võrreldes varasemate aastatega, ning teha kindlaks heade ja parimate tavade valdkonnad.

Uuringut on läbi viidud juba 11 aastat ja seekord vastas 100% pediaatrilise diabeedi osakondadest. Andmed näitavad järgmist: 2013/14. aastal registreeriti kokku 26 867 diabeetikust last ja noorukit vanuses 0–25 eluaastat, keda jälgiti pediaatrilise diabeedi osakonnas. 2012/13. aastal oli vastav arv 25 221.

Rohkem kui 95%-l juhtudest on tegemist I tüüpi diabeediga.

Diabeet on märksa rohkem levinud teismeeas. Kõige suurem on levik Walesis ja edelapiirkonnas.

Laste ja noorte hulgas, kes elavad kõige vaesemates piirkondades, on diabeediga seotud tulemused halvemad kui neil, kes elavad rikkamates piirkondades.

Valgete etnilistes rühmades on diabeet paremini kontrolli all, võrreldes muude etniliste rühmadega.

Kuigi II tüüpi diabeet moodustab laste ja noorte hulgas vähem kui 5% diabeedijuhtudest, näitas uuring ka seda, et II tüüpi diabeediga patsiendid pärinevad 7 korda tõenäolisemalt riigi kõige vaesematest piirkondadest. 

Äripäev
25. November 2015, 13:27

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi