Suhkurtõve algul on abinõu hädavajalik

Diabeetikud on eriti haiguse diagnoosimise alguses tihti ka lihtsate igapäevaste toimingute osas segaduses. Järgnevalt mõned nõuanded, kuidas haiguse ohjamisega võimalikult mugavalt ja turvaliselt toime tulla.

Süstimine

 • Sagedus oleneb diabeeti põdeva inimese raviskeemist.
 • Insuliin peaks olema toatemperatuuril, külma insuliini süstimine on valusam.
 • Süstevahendi ehk pen’iga süstitakse insuliini nahaalusesse rasvkoesse. Eestis on kasutusel ühekordsed, insuliiniga täidetud ning korduskasutusega pen’id, kus insuliini kolbampull on vahetatav.
 • Insuliini saab manustada ka pumba abil.

Insuliininõela valik ja kasutamine

 • Eestis on kasutusel 4-, 5-, 6-, 8- ja 12millimeetrised nõelad.
 • Täiskasvanute seas on populaarsemad 6- ja 8millimeetrised ja laste seas 4-, 5- ja 6millimeetrised nõelad.
 • Nõela pikkuse valikul tuleks silmas pidada süstepiirkonda.
 • Kuna insuliini peab süstima nahaalusesse rasvkoesse, on oluline järgida õiget süstetehnikat ja süstenurka. Naha enda paksus on inimese vanusest sõltumata umbes 2 millimeetrit, rasvkoepaksus aga on erinev.
 • Insuliini imendumisel ei oma tähtsust, kas süstitakse rasvkoe ülemisse või alumisse kihti, küll on aga oluline, et insuliin ei satuks lihastesse, sest seal imendub insuliin ette arvamatult.
 • Lihasesse sattumise vältimiseks soovitatakse pikemate nõelte ja vähese rasvkoega inimestel võtta nn nahavolt, mida hoitakse süstimise lõpuni. Teine võimalus on valida vastav nõela süste nurk – täiskasvanud 45–90 kraadi ja väikelapsed 45–60 kraadi, või valida lühemad nõelad.
 • Insuliini süstevahendi nõelad on ühekordselt kasutatavad, mis tähendab, et nõelasid tuleks vahetada pärast igat süstimist.
 • Nõela jätmine pen’i külge võib põhjustada õhu sattumist insuliini ampulli või ummistada nõela.
 • Nõelte korduv kasutamine suurendab infektsiooni riski ja muudab süstimise valulikumaks.
 • Lisaks võib nõel minna kõveraks või hoopis murduda ja jääda naha sisse.
 • Samuti suurendab nõelte mitmekordne kasutamine naha aluse koe muutuste ja põletike riski.
 • Laste puhul peaks vanem jälgima, kuidas ja kas laps nõelu vahetab.

Süstepiirkonnad

 • Kõhupiirkond naba ümbruses. Imendub kõige kiiremini, soovitav süstida lühitoimelist, n-ö söögiinsuliini.
 • Reie piirkond, ülemine kolmandik, soovitav süstida pikatoimelist insuliini.
 • Õlavarre ülemine välimine kolmandik.
 • Tuhara piirkond, ülemine kolmandik. Enamasti kasutusel väikelastel, kuna nende nahaalune rasvkude on väiksem.
 • Insuliinipumba kanüül asetatakse samadele kohtadele, kuhu ka pen’ist insuliini süstitakse. Kanüüli vahetatakse keskmiselt iga 3 päeva järel.

Süstekoha valik ja vahetamine

 • Vältima peab süsti tegemist ühte ja samasse kohta, et ei tekiks lipodüstroofiat (rasv- ja sidekoepaksendid naha all). Süstekohti kindla ajavahemiku tagant muutes selliseid probleeme ei teki.
 • Enne süsti tegemist tuleks alati katsuda süstepiirkonda, ega sinna ei ole tekkinud tihkeid sõlmi.
 • Tihkete sõlmede esinemisel sinna piirkonda (laiemalt) mitte süstida, kuna sealt on insuliini imendumine häiritud ning see võib põhjustada veresuhkru kõikumisi.
 • Jälgige, et iga järgmine süstimiskoht oleks eelmisest umbes 2 cm või kahe sõrme kaugusel.
 • Piirkondi võiks vahetada iga nädal. Näiteks kui üks nä- dal kasutada ühte tuhara, reie või kõhu poolt, siis teine nädal teist.

Süstimise tehnika

 • Võtke insuliiniga täidetud süstal (pen), lisage sellele nõel ja keerake doseerimisnupust peale vajalik insuliiniannus.
 • Kui kasutate seguinsuliini, tuleb seda enne korralikult segada, kas pen’i käes aeglaselt liigutades või seda peopesade vahel rullides. Raputada ei tohi, kuna sel juhul läheb insuliin vahtu ja osa insuliini asemel võib süstida õhku.
 • Kui võtate kasutusele uue pen’i, laske kõigepealt välja vä- hemalt 2 TÜ insuliini, veendumaks, et pen töötab.
 • Valige välja süstekoht.
 • Läbi riiete ei tohi süstida, sest siis võib insuliin sattuda lihasesse, kust see imendub liiga kiiresti. Riietelt võib naha alla sattuda ka mustust.
 • Vajaduse korral puhastage nahk desinfitseeriva vahendiga (kui pole võimalust iga päev pesta).
 • Oodake, kuni nahk on kuiv, ärge süstige märga nahapiirkonda (kipitus süstepiirkonnas, lipodüstroofia oht).
 • Hoidke pen’i nõela lähedalt nagu sulepead, siis püsib see kindlalt käes.
 • Vajadusel võtke sõrmede vahele nahavolt, kuhu süstida. Lühikesi (4 mm) nõelu kasutades ei ole selleks otsest vajadust.
 • Lükake nõel 45–90kraadise, väikelastel 45–60kraadise nurga all kiiresti naha alla.
 • Vajutage doseerimisnupule ja süstige insuliin. ? Lugege mõttes kümneni ja tõmmake nõel välja.
 • Suruge kuiv vatitampoon süstekohale, masseerige seda kergelt – nii hoiate ära verevalumi (sinise pleki) tekke.
 • Pärast süstimist eemaldage pen’ilt nõel, et vältida õhu sattumist kolbampulli.
 • Igal süstekorral tuleb kasutada uut nõela.
 • Kasutatud nõelad tuleks koguda tugevamast plastist anumasse (nt tühi pesuvahendipudel). Kui pudel saab täis, võib selle pärast sulgemist visata segaolmejäätmete hulka. Enne äraviskamist tuleks pudelile peale kirjutada “Teravad esemed”. Nii ei ole ohtu, et prügisorteerimisjaama töötajad vigastavad end kasutatud süstevahenditega.
Äripäev
23. November 2015, 10:10

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi