Laste hambad tahavad regulaarset kontrolli

Erinevalt täiskasvanute hambaravist tohterdatakse laste hambaid haigekassa raha eest ja seda kummalisem, et paljud lapsed siiski ei jõua regulaarselt hambaarstile.

Haigekassa tasub alla 19aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast isiku 19aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Laste hambaravis ei ole sel aastal korralduslikke muudatusi. Laste hambaravi kuludeks 2014. aastal on planeeritud 16,19 miljonit eurot (mis on 5% rohkem kui 2013. a).

Laste hambaravi 2014. aastaks planeeritud ravijuhtude arv 300 797 põhineb eelneva aasta tegelikul teenusekasutusel, mida on korrigeeritud prognoositava laste arvu muutusega (19aastaste laste arvu langus viimase aasta jooksul 0,9%). Laste hambaravi kasutuse analüüs näitab paraku, et umbes 25% Eesti lastest ei jõua kolme aasta jooksul kordagi hambaarsti juurde.

Puudujääke on eeskätt ennetustegevuses. Seda näitas ka 2013. aasta eelarvesse planeeritud laste hambahaiguste ennetuse ravijuhtude oluline alatäitmine. 2014. aastaks on lisaks arvestatud laste hambahaiguste ennetust toetava tervise edenduse projekti positiivne mõju ennetuse teenusekasutusele. Pikaajalise eesmärgina peaks ennetustegevus toimuma süsteemselt. Lisaks lapsevanemate teadlikkusele on oluline ka soovitavates vanustes (3, 6, 7, 9, 12, 14 ja 15) laste hambaarsti tervisekontrollidele suunamine pere- ja kooli- õdede poolt.

Oluline on see, et hambaarstil oleks leping haigekassaga. Kui see leping puudub, siis peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma ning tagasi seda raha haigekassalt ei saa. Haigekassa lepingupartnerid on kirjas haigekassa kodulehel. Haigekassa maksab ainult nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Lisainfo laste hambaravi ennetuse kohta

Laste hambaravi eelarve täideti 2013. a 97%, ravijuhud 102%. Samal ajal täideti laste hamba haiguste ennetuse eelarve mõlemas osas 90%. Ennetustegevus toimub osaliselt ka laste hambaravi käigus – laste hamba ravi eelarve ravijuhtude ületäitmine kompenseerib hambahaiguste ennetuse alatäitmist. Ortodontia puhul planeeriti 2013. aastaks kasutuse tõusu, tegelik kasvutempo jäi oodatust veidi madalamaks.

Hambahaiguste ennetamise eesmärgil soovitatavad tervisekontrollide ajad tulenevad sotsiaalministri määrusest, ravi rahastamise lepingus on määratletud 4 sünnikohorti, mille rahastamine toimub selleks ettenähtud ennetuse eelarverealt.

Hambahaiguste ennetavatele vastuvõttudele soovitamise (suunamise) kohustus on pereõdedel ja kooliõdedel – see on reguleeritud nii perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis kui ka kooliõe tööd reguleerivas määruses. Teenuste kasutus on väikesem just 6aastaste hulgas, seega suunamise süsteem on kooliealiste laste puhul efektiivsem. Pereõdede, kooliõdede ja hambaarstide koostöö vajab tõhustamist.

Ennetavate visiitide osana dokumenteeritakse ka DMF indeks – see indeks näitab, kui palju on lapsel puuduvaid, parandatud või kaariesega jäävhambaid (laigustaadiumis kaariest selle alla ei arvestata). 14%-l ennetava kontrolli läbinud lastest esinesid hambahaigused. Eesmärk peaks olema nende laste osakaalu suurenemine, kellel 12 aasta vanuses on hambad terved.

Osal juhul võimalik ka ortodontia rahastamine Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid osaliselt.

Seda tehakse järgmiste raskete diagnooside korral:

  • ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam;
  • alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest;
  • esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad;
  • õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas;
  • ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jäävhammas;
  • huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasa sündinud väärarengud.

Ka nimetatud juhtudel peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping.

Äripäev
26. November 2015, 14:50

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi