Süstimisõpetus diabeetikule

Insuliini manustamisel on mitmeid võimalusi. Eestis kasutatakse kõige rohkem pen-süstlaid ja lastel on kasutusel ka insuliinipumbad.

Sobiv süstimisvahend tuleb valida alati arsti, diabeediõe ja diabeetiku ühise otsuse alusel ning see süstevahend, mis on kasutusel naabril, ei pruugi sobida sinule.
Kasutusel on ka näiteks mäluga pen-süstlad, kus inimene saab vaadata, millal ja kui palju on insuliini manustatud. Kuna süstimisvahendite valik on tänapäeval väga lai, siis leitakse kindlasti igale inimesele sobivaim vahend.

Kasutatakse ühekordseid insuliinisüstlaid (1 ml 100 TÜ insuliini). Insuliinisüstlaga tõmmatakse flakoonist vajalik kogus insuliini. Igal dia­beetikul peaks olema kodus üks pakk süstlaid, sest kui insuliinipliiats juhtub katki minema, on alati süstlaga võimalik süstida.

Insuliinipliiatsid ehk pen’id. Enim on kasutusel insuliinipliiatsid ehk pen-süstlad. Pen-süstlad on välja töötatud igapäevase insuliiniannustamise hõlbustamiseks. Erinevate firmade pen-süstlad erinevad oma suuruse, kuju ja materjali poolest. Samuti on nende  kõigi kasutustehnika erinev.
Alati tuleb enne uut liiki süstimisvahendi kasutusele võtmist lugeda läbi kasutusjuhend.

Insuliinipliiatseid on kahte liiki:
* eeltäidetud pen-süstlad (võib nimetada ka ühekordseteks süstevahendiks), mida väljastatakse apteegist arsti retsepti alusel. Süstevahend on täidetud insuliiniga ja enne süstimise alustamist on vajalik vaid nõela paigaldamine ning õige insuliinidoosi valimine, kui pen-süstal saab tühjaks, siis visatakse see ära ja võetakse karbist järgmine pensüstal. Ühes karbis on tavaliselt viis pen-süstalt.
* Korduvalt täidetavad pen’id. Pen’i tuleb eelnevalt paigaldada insuliiniflakoon (3 ml) ja siis paigaldada nõel. Insuliiniflakooni vahetatakse vastavalt vajadusele (siis kui flakoon saab tühjaks).

Insuliinipump. Insuliinipump on väike aparaat, mis tagab insuliini pideva manustamise organismi vastavalt programmile. Pumba sisse paigaldatakse väike insuliini reservuaar, sellest edasi paigaldatakse ca 0,5 m pikkune kateeder, mis omakorda on ühendatud kanüüliga. Kanüüli paigaldab patsient ise naha alla nõela abil ning kanüüle tuleb vahetada 1–2 päeva järel. Insuliinipumbas kasutatakse ainult kiiret insuliini. Haigekassa  kompenseerib insuliinipumpasid ja pumbatarvikuid Eestis ainult lastele.

Insuliini süstimine. Insuliini imendumine vaheldub suuresti isegi samal inimesel. Olulist tähtsust omab süstekohtade valik ja seisund ning süstimistehnika.
Süstimiseks kasutatavad nõelad on ühekordsed.
Eriti oluline on vahetada nõelu, sest korduvalt ühe ja sama nõelaga  süstimine armistab kudesid ja halvendab oluliselt insuliini imendumist. Mitte mingil juhul ei tohi süstida läbi riiete, sest nõelaga viiakse kudedesse ka riidekiudusid ning see põhjustab süstekohtade muutusi ning armistumist.
Insuliini süstitakse nahaalusesse rasvkoesse, et tagada võimalikult ühtlane insuliini imendumine. Kui insuliini süstimise ajal on tunda ebahariliku kipitust või valu, võib nõelaots olla lihases ja sellisel juhul tuleks süstida insuliin uude kohta. Lihasesse süstides imendub insuliin reeglipäratumalt ja võib põhjustada nii hüpo- kui ka hüperglükeemiat.
Eestis saavad diabeetikud osta pen-nõelu soodustusega ning kasutusel on 4 mm; 5 mm; 6 mm ja 8 mm nõelad. Soovitav on nõela valimisel küsida nõu diabeediõelt, kes soovitab sobiva pikkusega nõelad ja sobiva süstimistehnika.

Süstekohad. Harilikumad süstekohad on kõht, reied ja tuharad. Kindlasti soovitame võimalikult laia süstepiirkonna kasutamist, et vältida süstekohtades armistumist ning koemuutusi. Soovitavalt tuleks insuliini süstida vähemalt 1 cm vahedega, et eelmine süstekoht saaks täielikult paraneda. Erinevates piirkondades imendub insuliin erineva kiirusega.

Süstekohti tuleb regulaarselt vahetada. Süstekohast võib vahel süstimise järel immitseda tilk verd, see tähendab, et mõni väike veresoon sai vigastada. Süstekohale võib tekkida väike verevalum. See ei ole ohtlik ning paraneb mõne päevaga.
Kõhu piirkonnas soovitame kasutada kogu kõhtu, kui on võimalik nahka volti tõsta või rasvkude on küllaldane. Päris naba ümbrusesse (ca 3 cm raadiuses) ei soovita süstida. Kindlasti tuleb vältida lihasesse süstimist. Niinimetatud toiduinsuliin (Novorapid, Humalog, Apidra ja seguinsuliinid, mida süstitakse enne toidukorda) on soovitav süstida kõhupiirkonda, sest sealt on insuliini imendumine kõige kiirem.
Lastele ja kõhnadele inimestele soovitame kasutada 4–5 mm nõelu. Normkaalulistele soovitame 4–6 mm nõelu, ülekaalulistele 5–8 mm nõelu.
Tuharatesse süstimine on turvaline, sest tuharatel on tavaliselt ohtralt rasvkudet ka kõhnadel inimestel ja lastel. Kuna tuharasse süstimisel ei saa ise süstides tõsta üles nahavolti, siis soovitame kõhnadel inimestel ja lastel kasutada 4–5 mm nõelu. Normkaalulistel 4–6 mm nõelu, ülekaalulistel 5–8 mm nõelu.
Baasinsuliin (pikatoimeline) on soovitav süstida tuhara või reie piirkonda, sest nendest piirkondadest on imendumine aeglasem.
Reitel kasutatakse süstekohtadena reite ees- ja külg­osi. Sobiv piirkond on labakäe laiuselt kubemest allapoole ja labakäe laiuselt ülespoole põlve. Kõhnadel ja ohtralt liikumist harrastavatel inimestel on reitel rasvkudet vähe ning suur oht on süstida lihasesse. Sellisel juhul tuleb kasutada 4 mm nõela ja õiget süstimistehnikat (45° nurga all).
Õlavarsi süstekohtadeks tänapäeval ei soovitata.

Insuliini imendumine erinevatest süstekohtadest. Rahulolekus imendub insuliin kõige kiiremini kõhu piirkonnast, ülaltpoolt naba kiiremini kui sellest altpoolt. Aeglasemalt imendub insuliin reitest ja tuharatest.
Kuna insuliini imendumiskiirus on piirkonniti erinev, tuleb insuliini iga päev samal kellajal süstida samasse piirkonda.
Piirkonna sees võib süstekohta muuta nii, et järgmine süst tehakse alati vähemalt sõrmelaiuse võrra kaugemale kui eelmine.

Insuliini imendumist mõjutavad tegurid. Liikumine ja kõrgenenud kehatemperatuur võivad kiirendada insuliini imendumist süstekohast, mispuhul võib veresuhkur liigselt langeda (hüpoglükeemia). Süstekoha all olevate lihaste treenimine kiirendab vereringet ja insuliini imendumine kiireneb. Kuuma päikese käes või saunas viibimine kiirendavad samuti insuliini imendumist, kuna soojus laiendab veresooni. Ka süstekoha masseerimine kiirendab vereringet.
Süstekohtades tekkinud muutused (paksendid, turse, armistumine, kõvad tükid või tihkenemised jne) aga omakorda aeglustavad insuliini imendumist ning muudavad selle toime ebaühtlaseks.
Liiga kõrge või kõikuv suhkrutasakaal võib olla tingitud süstekohaga seotud probleemidest või aegajalt lihasesse süstimisest.
Enne insuliiniannuste muutmist tuleb alati kontrollida nii süstimistehnikat kui ka süstekohtade sobivust ja seisukorda.
Suitsetamine aeglustab insuliini imendumist, kuna ahendab veresooni ja aeglustab nahaaluse koe vereringet. Ka paks rasvkude aeglustab insuliini imendumist. Mida paksem on nahaalune rasvkude, seda aeglasemalt insuliin imendub.
Kuna insuliini imendumist mõjutavad mitmed tegurid, võib selles olla suuri individuaalseid erinevusi ja samalgi inimesel võib imendumine päevade kaupa erineda isegi kuni 30%.

Süstekohtade eest hoolitsemine ning jälgimine. Parim viis oma süstekohtade eest hoolitsemiseks on järgida õiget süstimistehnikat, hoida puhtust, vahetada nõelu igal süstekorral ja kasutada süstimiseks võimalikult laialdasi piirkondi.
Kui süstekohale siiski on tekkinud muutusi, siis tuleb probleemsesse kohta enam mitte süstida. Uuesti tohib alustada samasse piirkonda süstimist, kui süstekoha normaalne seisund on taastunud (mõnest nädalast kuni mitme kuuni).
Tihkenenud kohti võib kergelt masseerida, mis parandab kudede verevarustust. Kuiva nahka soovitame kreemitada tavaliste kreemidega. Süstekohtade põletikuliseks muutumisel (punetus, turse jne.) tuleb pöörduda raviarsti poole ning siis on vajalik ravi antibiootiliste ravimitega.
Süstekohti on vajalik kontrollida vähemalt kord nädalas ning lisaks 1 kord kvartalis dia­beediõe või arsti juures.

Süstimiskartus. Süstimine võib hirmutada nii last kui ka täiskasvanut. Seetõttu tuleb süstimise õppimisele pöörata suurt tähelepanu. Igale kasutajale valitakse individuaalselt talle sobiv süstimisvahend ning viiakse läbi vastav õpetus. Oluline on, et diabeetik räägiks avameelselt kõigist üleskerkivatest probleemidest ning küsimustest.

Insuliini ja eeltäidetud pen’ide säilitamine. Diabeetikutele väljastatakse insuliine apteegist retsepti alusel. Korduva retseptiga on võimalik osta välja kuni 6 kuu insuliin. Insuliiniflakoone ja eeltäidetud pen’e tuleb säilitada jahedas, sobiv temperatuur on +2…+8°.
Sobiv hoiupaik on tavalise külmiku ukses olevad riiulid või allosas paiknevad kastid.
Insuliin ei tohi jäätuda. Talvel tuleb jälgida, et insuliini ei jäetaks seisvasse autosse ning käekoti asemel on soovitatav kanda insuliini kaasas keha lähedal taskus.
Suvel palavate ilmadega (rannas) ei tohi jätta insuliini päikese kätte, samuti ei ole lubatud insuliini hoida radiaatorite ja lampide läheduses.
Insuliini  enda temperatuur ei tohiks tõusta üle 30°, sest insuliinitoime langeb ja üle 50° temperatuuri korral kaob insuliini toime üldse.
Kasutusele võetuid pensüstlaid hoitakse toatemperatuuril.
Lubatud on insuliini säilitamine toatemperatuuril kuni üks kuu.  
Vahelduv temperatuur põhjustab pen’idesse õhumullide tekkimist, seetõttu ei soovitata kasutuses olevaid pen’e külmikusse panna.
Külmikust võetud insuliini ei tohi kunagi kohe süstida, vaid eelnevalt tuleb insuliin soojendada vähemalt toatemperatuurile. Insuliini võib soojendada käte vahel.

Diabeetik reisil. Diabeetik peab reisile minnes varuma kaasa piisavas koguses insuliini, tagavara süstevahendid, piisavalt nõelu.
Insuliin soovitatakse pakkida käsipagasisse, sest lennuki pagasiruumis võib temperatuur langeda alla 0°, samuti võib pagas minna kaduma. Soovitavalt tuleks insuliin pakkida kahte erinevasse kohta.
Soojadesse maadesse reisimisel ei ole tavaliselt vajalik rakendada kuni ühekuulise reisi korral mingeid erimeetmeid, sest hotellides on tavaliselt konditsioneerid ja tubades on tavaline temperatuur.
Soovi korral on võimalik kasutada insuliini säilitamiseks niinimetatud termoskotti, kuid siis jälgida kindlasti, et insuliin ei oleks otseses kontaktis külmaelemendiga.

Äripäev
27. November 2015, 11:59

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi