Haigushüvitise maksmise eelduseks on kontonumber

Haigekassa poolt makstava haigushüvitise viibimise põhjuseks võib olla kindlustatu kontonumbri puudumine haigekassa infosüsteemist.

On oluline, et pärast töövõimetuslehe lõpetamist kontrollib iga töötaja, kas tema kontonumber on haigekassa andmebaasis olemas. Numbri olemasolu saab kontrollida nii haigekassa infotelefonil 16 363 kui ka riigiportaalis.

Alanud aastal asendus paberkandjal töövõimetusleht elektroonilisega. Sellega seoses on oluline silmas pidada, et enam ei täida töötaja igakordselt töövõimetuslehel arvelduskonto andmete lahtrit.

Töövõimetuslehe alusel arvutatud hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille kindlustatu on haigekassale edastanud. Igal inimesel on haigekassa andmebaasis kehtiv viimati esitatud kontonumber.

Seni haiguste kõrgajal nädalaid oodatud hüvitis võib tänu e-töövõimetuslehele saabuda pangaarvele juba järgmisel päeval. Igapäevaselt on aga kontonumbri puudumise tõttu väljamaksmist ootamas ligikaudu 500 töövõimetushüvitist, mille osas haigekassal tuleb järelepärimisi teha.

Seega on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number ning kindlustatul endal tuleks arvelduskonto numbri olemasolu kindlasti kontrollida.

Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

1. jaanuaril jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mille kohaselt liiguvad andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel nüüdsest ainult elektrooniliselt.

Töötaja seisukohast on olu­line silmas pidada, et haigekassas on kindlustatul kasutusel vaid üks arvelduskonto ja kõik rahalised hüvitised (siia kuuluvad näiteks töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised) kantakse kindlustatu viimati esitatud kontole.

Äripäev
01. December 2015, 12:13

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi