Kodusünnituslube pole veel soovitud

Sotsiaalministeerium andis teada, et vaatamata mullu augustis tekkinud võimalusele osutada sünnitusabi kodustes tingimustes, pole ükski ämmaemand tegevusluba soovinud.

Vastavalt terviseameti tegevuslubade registrile ambulatoorse ämmaemandusabiteenuse osutamiseks on tegevusluba väljastatud neljale teenuse otsustajale, kuid kodusünnitusabiteenuse osutamiseks pole tegevuslubasid veel väljastatud.

Samas ämmaemandate juhid võitlesid selle võimaluse eest kaua ja ametnikel läks aastaid, enne kui vastav seadusandlus välja töötati. Seni toimus kodusünnituse abistamine nn isevoolu teed ja mitmelgi korral tekkis emale või lapsele eluohtlik olukord.

Alates mullu augustist reguleerib kodusünnitust sotsiaalministri määrus nr 44 “Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord”.

Selle määruse kohaselt kodusünnitusabi on üks iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuseid. Näiteks peab sellises kodus kindlasti olema toimiv internetiühendus.

Tänane õigusruum määratleb iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenusteks ambulatoorse ämmaemandusabi ja kodusünnitusabi, mõlema teenuse osutamiseks on vaja taotleda tegevusluba.

Ämmaemandatel on paar aastat olnud ka teatud retseptiravimite väljakirjutamise õigus.

Äripäev
20. November 2015, 16:30

Terviseuudised.ee toetajad:

Vaata EST või RUS arhiivi